Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

2023-04-13 11:41

Åre Business Forum: Släpp ditt ego som ledare och låt andra få utvecklas

Nyttan av mångfald stod i fokus under Ninni Franceschis, chef Nordea Private Banking, öppningstal på Deloittes Kvinnliga Nätverk under Åre Business Forum.
Ninni Franceschi, chef Private Banking Nordea.

Diversifierade team och ledningsgrupper är en förutsättning för att möta de utmaningar och tillvarata de möjligheter som samhället och företagen står inför. Genom att ta tillvara på olikheter skapas långsiktigt värde utöver aktieägarvärde, både för affären och för organisationen.  

 - Diversifierade team och grupper ökar chanser för kreativitet och problemlösning – och innovation, säger Ninni Franceschi, chef Nordea Private Banking Sverige.

Men hur gör man? Som ledare gäller det att bryta invanda mönster och ramar och inse att den raka vägen inte alltid är den rätta vägen.  

Diversifierade team och grupper ökar chanser för kreativitet och problemlösning – och innovation.

Ninni Franceschi, chef Nordea Private Banking Sverige.

Bygg in mångfaldstänk i allt du gör 

Att säkra mångfald sker inte bara genom genomtänkta mål och tydliga strategier. Det sker framförallt genom de medvetna val vi gör, varje dag.    Börja med att se över dina nätverk, vilka omger du dig med? Det är väldigt lätt att omge sig med personer som ser ut som en själv och har en liknande bakgrund, vilket bidrar till alltför snäva perspektiv. 

 - Fundera bland annat över var och hur du rekryterar. Det kan handla om vilka skolor du rekryterar ifrån eller hur du väljer att utforma dina annonser. Här kan man göra skillnad, säger Ninni Franceschi.  

Det kan handla om vilka skolor du rekryterar ifrån eller hur du väljer att utforma dina annonser.

Ninni Franceschis, chef Nordea Private Banking.

Fundera också på hur du ser på olikheter. Tänker du spontant balans mellan kvinnor och män, möjligen också spontant på olika kulturell bakgrund? Olikheter kommer i många former, en bra balans eller representation av "yttre faktorer" är viktig men också personligheter, profiler, erfarenheter och kompetenser.

 - Gemensamt är att ett team givetvis behöver ha både olika formella roller men även personligheter, åldrar, erfarenheter – då skapas bästa förutsättningar för att tänka fritt och kritiskt, vilket är viktigt för att vara relevanta för våra kunder imorgon – och även bidra till samhällelig nytta, fortsätter Ninni Franceschi.   

Som ledare gäller det också att våga släppa taget och delegera. Något som inte alltid är så lätt.  

Det handlar i mångt och mycket om att släppa sitt ego och låta andra få möjlighet att utvecklas på riktigt.

Ninni Franceschi, chef Nordea Private Banking Sverige.

I slutändan handlar det om att det stora flertalets olika perspektiv, kompetens och erfarenhet sammanvägt är överlägset t ex den enskilde individen som är ’smartast i rummet.

 - Lyckas vi tillvarata detta oftare, stärker vi affären, kommer närmare kundens behov, skapar en mer inkluderande kultur och blir mer attraktiva som arbetsgivare, avslutar Ninni Franceschi.   

Åre Business Forum

  • Åre Business Forum är affärsevenemanget som samlar personer och bolag från olika branscher och positioner, där mångfalden skapar en intressant dynamik och nytänkande.
  • Visionen är att vara Nordens Davos, en mötesplats för nyckelpersoner från näringsliv och politik, alla med ett gemensamt intresse för affärer, nya kontakter och att skapa tillväxt i Sverige och Norden.
  • 2023 års event pågår under 19-21 april och Nordea är huvudpartner.