2021-05-12 08:30

Årets Funkoprenör: Vinnaren av Nordeas entreprenörspris är utsedd

Hur kan man som funktionsvarierad leva ett aktivt liv under en pandemi? Den digitala plattformen och mobilappen Faster Forward vill underlätta med träning och upplevelser, och också bidra till ökad förståelse om vardagens utmaningar.
Årets Funkoprenör 2021

Hur kan man som funktionsvarierad leva ett aktivt liv under en pandemi? Den digitala plattformen och mobilappen Faster Forward vill underlätta med träning och upplevelser, och också bidra till ökad förståelse om vardagens utmaningar. Bolaget vinner Nordeas entreprenörspris Årets Funkoprenör 2021.

Vi människor har alla olika fysiska, psykiska och kognitiva förmågor, men samhället idag är till stora delar inte anpassat till alla våra olika olikheter. För att öka inkludering och mångfald i vårt samhälle krävs innovation och kreativitet. På Nordea ser vi tillväxtpotential i företagsidéer som tar sin utgångpunkt i funkisperspektivet.

Nordea instiftade 2019 priset Årets Funkoprenör som delas ut till en entreprenör eller ett företag som genom sin affärsidé främjar människors olikheter. Årets vinnare är nu utsedd och priset går till den digitala plattformen och mobilappen Faster Forward.

Faster Forward erbjuder personer med rörelsenedsättning att leva en mer aktiv livsstil med en mer tillgänglig och aktiv vardag. I appen finns ett brett sortiment av bland annat hemmaträning, upplevelser och evenemang. Det erbjuds inom flera olika kategorier så som hälsa, resor, mat och dryck samt e-sport. På så vis vill man öka tillgängligheten till hela samhället med vänner och familj – något som är extra viktigt i tider med social distansering. Faster Forward arbetar också aktivt med inkluderingsfrågan där de tillsammans med ambassadörer bidrar med förståelse och kunskap om användarens vardag och utmaningar.

 – Vi på Faster Forward är oerhört stolta över att vinna det här priset och samtidigt glada över att Nordea delar vår syn om vikten att ge funktionshindrade en aktiv livsstil genom vår app. Vår förhoppning är att hjälpen vi ska få från Nordea kan vidga vårt nätverk, utveckla Faster Forward och samtidigt skapa en öppnare värld för fler, säger Christian Hedberg, vd på Faster Forward.

Med detta pris vill Nordea uppmuntra företag som bidrar till ett mer inkluderande samhälle. 

– På Nordea vill vi uppmuntra och stötta företagsidéer som gör mer för att inkludera fler. Genom Årets Funkoprenör lär vi oss mer och vi får ta del av initiativ som gör skillnad ur ett funkisperspektiv. Här ser vi att Faster Forward med sin erfarenhet, kunskap och sitt digitala utbud verkligen bidrar till det, säger Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef Nordea.

Priset Årets Funkoprenör är en vinstsumma på 50 000 kronor och tillgång till Nordeas Startup & Growth-enhet som ger stöd i form av rådgivning kring företagsmodellen, möjlighet till nätverk eller finansiell handledning - allt efter pristagarens önskemål och behov.

I början på 2021 gick det att nominera en entreprenör eller ett företag till Årets Funkoprenör. Två av finalisterna, förutom Faster Forward, var: 

  • Tortalk
    Företaget Tortalk har utvecklat en app med talsyntes, både för mobil och dator, som gör text till tal. Med användarna i fokus hjälper de personer med dyslexi, ADHD och de som blir mer effektiva av att lyssna på sitt andraspråk att klara av studier och arbete bättre. De har cirka 60 naturliga talsyntesröster på runt 20 språk.  
  • Begripsam
    Föreningen och bolaget Begripsam arbetar för att göra samhället mer tillgängligt, framför allt för personer med kognitiva svårigheter. Företaget är aktivt inom forskning, design, produktutveckling och användningstester. De håller också seminarier, föreläsningar, utbildningar samt leder workshops med mål att bidra till ett samhälle där alla människor kan uppfylla sin fulla potential. Målet är att påverka utvecklingen av tjänster och produkter så att de kan användas av alla.

 Peter Dalmalm, jurymedlem och chef för företagsmarknaden Nordea Sverige

– Precis som förra året har det varit en riktig energikick att få ta del av så många häftiga idéer från entreprenörer som verkligen jobbar för inkludering för alla. I år var det rekordmånga bra nomineringar och ansökningar vilket gjorde valet av Årets Funkoprenör otroligt svårt. Juryn var dock överens om att Faster Forward, med sin digitala plattform som ökar livsglädje och stöttar den sociala gemenskapen, stod ut framför allt på grund av sin skalbarhet och för att de löser ett problem som blivit än mer viktigt nu i pandemitider.

Mångfald & inkludering
Entreprenörskap