Caroline Törnquist

2023-06-28 14:32

”Att som företagare ha koll på familjejuridiken är en akt av kärlek”

Som företagare har du säkert fullt upp med att sköta ditt eller dina bolag. Men vad händer om du plötsligt blir sjuk eller dör? Under ett lunchföredrag i Almedalen, berättade Nordeas familjerättsjurist Caroline Törnquist om generationsskifte, gåva av aktier och att ärva företag. Just familjejuridiken är något som många företagare tyvärr sopar undan.
Caroline Törnquist i Almedalen 2023
Nordeas familjerättsjurist Caroline Törnquist i Almedalen 2023. Foto: Göran Nilsson, Bildvision.

”Alltför ofta börjar man för sent med att planera för familjejuridiken i förhållande till företagandet. Man ska skriva medan man är kär och livet leker, inte när man blivit sjuk eller har gift sig”, sa Caroline Törnquist under föredraget som hade samlat en skara företagare som var på plats under Almedalsveckan.

Att i god tid ”tänka efter före” kan vara en klok investering och en omsorg om både dig själv som privatperson och om företaget. Tyvärr är det alltför många företagare som lätt glömmer eller bortprioriterar familjejuridiken.

Hur ska jag som företagare då tänka kring familjejuridiken? Ska jag överlåta mitt bolag under min livstid, det vill säga göra ett generationsskifte och ge bort aktierna i gåva? Eller ska företaget ärvas den dag jag avlider?

Här ger Caroline Törnquist dig några värdefulla tips:

Vad är ett generationsskifte?

Det är inte ovanligt att företaget varit i familjen i många år, ibland i flera generationer. Att tidigt ta tag i frågan kring generationsskifte är både en omsorg om företaget och familjen. Att i god tid fundera på, och även diskutera igenom vem eller vilka som är lämpade att ta över, kan i många fall vara avgörande för ett lyckat generationsskifte. Det är också ett vaccin för att i framtiden undvika tråkiga diskussioner och i värsta fall bråk inom familjen.

Har man flera barn är det inte ovanligt att något av ens barn visar intresse för, och kanske till och med arbetar i företaget, samtidigt som ett annat barn har helt andra intressen för sitt yrkesliv.

Att i god tid fundera kring ovan och samt involvera familjen, är klokt. Att hela familjen är med på hur tankarna går och hur man vill ha det kan vara en investering både för familjens och företagets framtid.

Alltför ofta börjar man för sent med att planera för familjejuridiken i förhållande till företagandet. Man ska skriva medan man är kär och livet leker, inte när man blivit sjuk eller har gift sig.

Caroline Törnquist, Nordeas familjerättsjurist.

Aktieöverlåtelse vid generationsskifte

Det är viktigt att vara medveten om att om du genomför ett generationsskifte när du är i livet, det vill säga överlåter aktier i gåva till den eller de av dina barn som du anser ska ta över, så utgör gåvan ett förskott på arv enligt lag. Det innebär att gåvan ska avräknas barnets kommande arv i framtiden.

Här är rådet att göra en korrekt värdering av aktierna vid gåvotillfället och samtidigt räkna fram den latenta skatten på aktierna. Det är nettovärdet som utgör gåvans värde. Överväg också att skriva aktieägaravtal eller kompanjonavtal när ni blir flera delägare. Här berättar Caroline Törnquist mer i detalj om aktieägaravtal.

Kanske vill du kompensera de barn som inte får dela på bolagskakan vid samma tillfälle? Det är en aspekt som noga ska övervägas för att undvika framtida konflikter. Att upprätta gåvobrev för gåvorna och också skriva in villkor om att gåvan inklusive dess avkastning utgör enskild egendom är något Caroline Törnquist starkt rekommenderar.

Vad händer vid dödsfall?

Vad händer om du som ägare av familjeföretaget plötsligt avlider och inte har gjort något åt generationsskiftet? Det ser givetvis olika ut beroende på hur din familjesituation ser ut.

Lever du till exempel i en kärnfamilj där ni är makar med endast gemensamma barn så ärver efterlevande make eller maka alla aktier enligt lag. Frågan är då om det är hen som ska ta över bolaget? Gemensamma barn ärver först när båda makarna är avlidna.

Då uppkommer till exempel frågan om det är det bästa för bolaget? Det vill säga om exempelvis ett av barnen är engagerad och driven, medan den andra inte alls är intresserad.

Lever du i en samborelation eller i en relation där ni har särkullbarn är arvsituationen en annan, och det är viktigt att sätta sig in i vad som gäller för just den egna familjesituationen. Att uppdatera testamentet när det sker förändringar, till exempel om man genomgår en skilsmässa eller separerar, får inte glömmas bort.

Oavsett familjesituation, rekommenderar Caroline Törnquist att upprätta ett testamente och tydligt ange vem som ska ärva aktierna. Kanske ska den som är engagerad i bolaget ärva ett större antal för att ha röstmajoritet? Fundera också på vilka villkor du vill att aktierna ska ärvas till. Exempelvis att aktierna inklusive avkastningen ska utgöra mottagarens enskilda egendom. Viktigt är också att stämma av om det finns något hembud inskrivet i bolagsordningen som ska tas hänsyn till. Ett hembud kan ha lite olika regler kring sig, men tumregeln är att det generellt begränsar rätten att överlåta aktier fritt. Fler tips och information om testamente finns här.

Vikten av äktenskapsförord som komplement

Aktieägaravtal håller inte juridiskt gentemot maka eller make, utan behöver kompletteras med äktenskapsförord som täcker enskild egendom. Makarna måste också vara överens och man behöver titta på båda parternas ekonomi och inte bara den enas, för att få till en bra helhet. Exempelvis kan gemensamma tillgångar fördelas över till den part som inte äger företaget.

Ytterligare en fråga kan gälla hjälp med finansiering och där finns din bank till hands. Men även familjejuridiks- och skatteexpertis kan behövas, så att besluten ni fattar sker med relevanta underlag och rätt fakta på bordet.

”Att ha koll på familjejuridiken är en akt av kärlek mot sina nära och kära. Det är också viktigt att vi uppdaterar våra avtal, för det vi skriver idag kanske inte gäller om tio, tjugo år”, avslutade Caroline Törnquist.

Avtal för företagare

Få juridiken på plats

Lär dig om olika avtalstyper som nyföretagare borde känna till och vilka juridiska utmaningar som är vanligast för nyblivna entreprenörer i vår starta-eget-guide. 

Läs mer

Äktenskapsförord

Med ett äktenskapsförord kan du skydda ditt företag från att ingå i bodelning vid en eventuell skilsmässa.

 

Läs mer

Vikten av ett testamente

Genom att skriva ett testamente kan det bli som du vill. Då slipper du oroa dig för företagets framtid och kan fokusera på nuet.

Läs mer
Insikter
Entreprenörskap