2022-01-26 14:21

Boränteprognos: Boräntor ska upp mer

Global oro för varaktigt hög inflation har fått räntor med längre löptid att stiga. Det är förklaringen till höjda svenska bostadsräntor och mer lär komma framöver.
Annika Winsth chefekonom Nordea

Rekordhög inflation har fått flera centralbanker att tänka om. Risken att stigande priser biter sig fast går inte längre att negligera. Finansmarknadens aktörer har därför tagit höjd för större åtstramningar, vilket i sin tur har lett till högre globala räntor.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve, Fed, förväntas höja räntan kraftigt i år, samtidigt som den minskar stimulanserna via balansräkningen. Det betyder högre ränta både på korta och längre löptider. Amerikanska långräntor styr i mångt och mycket även svenska och är ett skäl till att svenska bolåneräntor redan har gått upp.

Riksbanken antas inte höja räntan i år, men lär minska de penningpolitiska stimulanserna via sin balansräkning. Även det indikerar högre bostadsräntor om än inte med någon dramatik. Då räntorna är låga i utgångsläget kan ändå en mindre ränteuppgång bli kännbar för högt skuldsatta hushåll.

Det finns dessutom en liten risk att Riksbanken blir stressad av den tillfälligt höga inflationen och trots allt höjer den korta räntan. Både vår inflationsprognos och Riksbankens indikerar dock att inflationen faller tillbaka framåt sommaren.

För hushåll som vill binda sina lån eller delar av dem är det inte för sent även om skillnaden mellan den rörliga räntan och de bundna är mindre än tidigare. Att vänta alltför länge riskerar dock att göra det ointressant.

I skrivande stund är ränteskillnaden mellan ett lån på tre månader respektive fem år 0,16 procentenheter. Det betyder att räntan inte behöver gå upp särskilt mycket för att skillnaden raderas ut. Motsvarande skillnad för en ränta på ett tvåårigt lån är 0,46 procentenheter och något mer attraktiv i dagsläget. Det särskilt om konjunkturen mattas av de närmaste två åren, vilket är Nordeas prognos.

Annika Winsth, Chefekonom

  2022-01-25 3 mån jun-22 dec-22 dec-23
Reporäntan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Boränta Nordea          
3 mån 2,45 2,50 2,55 2,55 2,55
2 år 1,99 2,05 2,10 2,20 2,40
5 år 2,29 2,35 2,45 2,50 2,55

 

Ekonomi
Insikter