Annika Winsth

2022-02-25 14:21

Boränteprognos: Kris och osäkerhet dämpar räntor

En dramatisk utveckling i Ukraina gör att osäkerheten på finansmarknaderna är mycket stor. Energipriser har rusat och räntor har fallit runt om i världen. Riksbanken lär avvakta med att signalera åtstramningar i närtid.
chefekonom-annika-winsth

Geopolitiska kriser leder till riskaversion där aktörer på finansmarknaderna söker sig till mindre riskfyllda tillgångar. Ryssland och Ukraina är dessutom viktiga exportörer av energi i form av olja och gas, men också av spannmålsprodukter. Priser på dessa varor har redan rusat och risken är att de fortsätter upp och driver på en redan hög inflation. Blir förloppet utdraget kan prisökningarna bli mycket kraftiga och markant påverka inflationen.

Centralbanker måste nu väga risken för att hög inflation biter sig fast mot att krisen dämpar riskviljan och därmed konjunkturen. I ett inledande skede talar mycket för att räntorna höjs något mindre än vad centralbankerna tänkt innan de senaste dagarnas utveckling.

Det är dock skillnader i hur länder påverkas och därmed hur centralbankerna kan förväntas agera framöver. Fed lär, om än mindre, trots allt höja räntan i mars och fortsätta med flera räntehöjningar de kommande mötena. Amerikansk ekonomi är överhettad och behöver kylas av samtidigt som inflationen är mycket hög.

För den europeiska centralbanken ECB är läget annorlunda, då Europa berörs i större grad av utvecklingen i Ukraina. Efterfrågan kan komma att dämpas mer här och utgångsläget var inte heller lika starkt som i USA. De antydningar som ECB gjort för minskade stimulanser kan komma att skjutas på framtiden.

Riksbanken har inte sett något behov av att höja räntan i närtid och de senaste dagarnas utveckling lär inte ändra den bilden, tvärtom.

Centralbankerna lär därmed vara något mer försiktiga framöver samtidigt som räntor med längre löptider har fallit tillbaka. Hur riskviljan och därmed efterfrågan utvecklas blir avgörande i närtid för ränteutvecklingen. På sikt, när krisen är bakom oss, lär hög inflation få centralbanker att agera för högre räntor igen.

Flera bolåneinstitut har höjt räntorna de senaste veckorna då marknadsräntorna och därmed institutens finansieringskostnader hade gått upp. Det talar för att det inte sker några stora förändringar framöver, om något kan räntorna falla tillbaka i närtid.

  2022-02-25 3 mån jun-22 dec-22 dec-23
Reporäntan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Boränta Nordea          
3 mån 2,45 2,45 2,50 2,55 2,55
2 år 2,29 2,10 2,10 2,20 2,40
5 år 2,74 2,40 2,45 2,50 2,55

 

Insikter