Annika Winsth

2021-05-25 15:25

Boränteprognos: Låga boräntor ännu en tid

Råvarupriser slår rekord och bostadsmarknaden skenar, men Riksbanken menar att det första är tillfälligt och att stigande skuldökning samt skenande bostadspriser inte är bankens uppgift att bromsa.
Annika Winsth, Chief Economist
Chefekonom Annika Winsth

Vi befinner oss i en exceptionell tid i bemärkelsen att vi inte har någon tidigare erfarenhet av återhämtning efter en extern chock i likhet med pandemin. Det är därmed vanskligt att dra slutsatser av tidigare kriser då det riskerar att leda tanken fel.  

Återhämtningen lär gå betydligt snabbare den här gången både vad gäller tillväxt och arbetsmarknad. Exportsektorn är tillbaka sedan länge och hushållen har byggt upp en stark förmögenhetsställning samt ett uppdämt behov av att konsumera när restriktionerna lättar. Så ser det ut på många håll i världen.  

Allt fler länder lägger nu den ekonomiska krisen bakom sig samtidigt som vi badar i pengar. Det bidrar till hög efterfrågan samt att priser studsar upp mycket och snabbt. Varaktiga prisökningar ger inflation och är något centralbanker agerar på. Tillfälliga uppgångar ser de igenom. 

Risken för inflation är större än på länge, särskilt i USA. Det finns emellertid även starka argument för att den är av mer tillfällig karaktär. Kina skruvar åt kreditkranarna och den amerikanska centralbanken Fed har börjat signalera att stimulanserna kan behöva skalas ned framöver.

Flera av Riksbankens ledamöter har kommenterat de snabbt stigande priserna, men än så länge menar banken att de är tillfälliga. Riksbanken är inte heller beredd att strama åt på grund av utvecklingen på bostadsmarknaden då banken menar att inflationsmålet inte nås och att vi inte är ute ur pandemin. Räntan förblir därmed orörd och penningpolitiken fortsatt mycket expansiv. 

I en ekonomi som rusar och med hushåll som har mycket starka balansräkningar riskerar det att leda till överhettning på sikt. Den risken är, enligt Nordea, betydligt större idag än risken för ekonomiska bakslag på grund av pandemin. Det kan vara klokt att reflektera över det, men så länge Riksbanken inte byter fot lär räntor förbli låga och bostadspriserna fortsätta upp.  

Vi befinner oss i en exceptionell tid i bemärkelsen att vi inte har någon tidigare erfarenhet av återhämtning efter en extern chock i likhet med pandemin.

Chefekonom Annika Winsth

  2021-05-25 3 mån dec-21 jun-21 dec-22
Reporäntan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Boränta Nordea          
3 mån 2,39 2,39 2,39 2,45 2,4
2 år 1,75 1,75 1,80 1,95 2,05
5 år 1,89 1,89 1,89 2,00 2,10

Här hittar du våra aktuella räntor

 

Insikter