Annika Winsth

2021-08-26 09:41

Boränteprognos: Liten ränteuppgång i slutet av året

Hösten är svårbedömd med stark konjunktur men också tilltagande smitta. Huvudscenariot är att styrkan i ekonomierna överväger och att räntor med längre löptider stiger mot slutet av året.
Annika Winsth, Chief Economist

Det är tydligt att låg vaccinationsgrad eller -vilja är en risk för tillväxten. Det i sin tur påverkar centralbanker och räntor. Smittspridningen ökar nu i Asien och delar av USA – regioner och länder som är centrala för den globala ekonomiska utvecklingen. Kina har återigen tvingats stänga hamnar på grund av smittan och det får snabbt globala följdeffekter via högre priser inte minst på frakt.

I den amerikanska centralbanken Federal Reserve var nyligen en majoritet av ledamöterna för att minska stimulanser redan under innevarande år. Den senaste utvecklingen har möjligen gett dem kalla fötter, då det finns ledamöter som indikerar att deltavågen som sveper över USA kan skjuta fram det beslutet. Hur Fed agerar får stor betydelse på räntemarknaden.

I närtid går det inte att utesluta att räntor med längre löptider kan komma ned ytterligare något utöver det vi redan har sett i sommar. Mot slutet av året är det ändå mycket som talar för att stark konjunktur öppnar för att lätta något på krispolitiken. I den miljön lär räntor med längre löptider stiga.

De ekonomiska konsekvenserna av pandemin, men även återhämtningen efter den, ligger nämligen bakom oss. Efterfrågan är stark, inte minst i Sverige. Det talar för att krispolitiken borde fasas ut. 

Det lär dock dröja innan Riksbanken agerar även om Fed inleder avtrappningen av stöden. Det betyder att reporäntan inte förväntas ändras på länge, men att räntor med längre löptider kan komma upp även i Sverige då de styrs mer av konjunktur och global utveckling.

Bostadsräntor med längre löptider har bottnat, men ligger fortfarande på attraktiva nivåer. Det lär inte bli någon dramatisk uppgång, men att de stiger något mot slutet av året är den bästa bedömningen idag.

Att binda sina lån eller delar av dem till dagens nivåer får fortsatt ses som attraktivt. Det gäller dock inte om hushållet söker flexibilitet av andra skäl såsom att de planerar att sälja sin bostad eller säga upp sina lån inom överskådlig tid.

  2021-08-26 3 mån dec-21 jun-22 dec-22
Reporäntan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Boränta Nordea          
3 mån 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39
2 år 1,75 1,75 1,80 1,95 2,00
5 år 1,89 1,89 1,95 2,00 2,10

 

Insikter