Annika Winsth

2022-03-25 09:08

Boränteprognos: Nu kommer räntehöjningarna

Den ena centralbanken efter den andra kastar in handduken då den höga inflationen inte längre ses som tillfällig. Näst på tur är Riksbanken som kan höja räntan redan i april. Det samtidigt som räntor med längre löptider stigit.
Annika Winsth chefekonom Nordea
Chefekonom Annika Winsth.

Länge argumenterade centralbanker att den höga inflationen var tillfällig på grund av pandemin och att de därmed såg förbi den. Oavsett tillfällig eller inte var penningpolitiken alltför expansiv under hösten då svensk ekonomi rusade och arbetsmarknaden blev allt hetare. Det eldade på såväl inflation som bostadspriser.

Under vintern överraskades västvärlden av den höga smittspridningen från omikron och länder tvingades stänga ned trots hög vaccinationsgrad. Problem med frakter och höga priser på många insatsvaror dröjde sig kvar. Då smittan nu är hög i Asien kan de utmaningarna komma att bestå.

Till det ska läggas den ryska invasionen av Ukraina. Ryssland är ett råvaruproducerande land och sanktionerna driver upp inflationen ytterligare. Risken är att kriget bidrar till höga priser över en längre tid.

Riksbanken har justerat upp sin inflationsprognos flera gånger, men står inför en historiskt stor revidering i april. Risken är uppenbar att inflationen stiger över 6 procent och då blir det svårt för Riksbanken att sitta still.

Vice riksbankschef Anna Breman, men framför allt riksbankschef Stefan Ingves, har varit ute och krattat i manegen. Det är mycket ovanligt att ledamöter kommenterar läget mellan möten, men det har de gjort med kraft. Det gör att en räntehöjning redan i april inte går att utesluta.  

Hushållen är räntekänsliga då historiskt låga räntor under lång tid har drivit upp skuldsättningen. Det är inte uteslutet att två höjningar om 0,25 procentenheter biter på bostadsmarknaden, inte minst då hushållen möter hög inflation i övrigt. För att dämpa inflationen kan det behövas fler höjningar.

Räntor med längre löptider har stigit kraftigt och mer lär komma. Det talar för att de bolåneinstitut som inte nyligen höjt boräntorna gör det vilken dag som helst.

  2022-03-25 3 mån dec-22 jun-23 dec-23
Reporäntan 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50
Boränta Nordea          
3 mån 2,45 2,65 3,00 3,00 3,00
2 år 2,29 2,70 2,80 2,90 2,90
5 år 2,74 3,25 3,35 3,35 3,35

 

Börs och investeringar
Insikter