Annika Winsth

2022-12-22 10:41

Boränteprognos: Räntan upp 50 punkter till i februari

Riksbanken har chockhöjt räntan i år, men är inte klara. I februari räknar vi med att räntan höjs med ytterligare 0,5 procentenheter. Det går heller inte att utesluta en höjning i april, även om svensk ekonomi redan har bromsat tvärt.
Annika Winsth Chefekonom Nordea

Inflationen förväntas ligga långt över inflationsmålet i februari, oavsett om den rensas för energi eller inte. Det tillsammans med att den europeiska centralbanken ECB höjer kraftfullt gör att Nordeas bedömning är att Riksbanken klipper till med 0,5 procentenheter i februari och inte med de 0,25 procentenheter som Riksbanken indikerat i sin räntebana.

Inflationen förväntas falla tillbaka under våren, men den lär trots det vara besvärande hög i april då nästa räntebesked lämnas. Riksbanken har själva en prognos att räntan kan höjas med ytterligare 0,25 procentenheter i april och det går inte att utesluta att den höjningen faktiskt blir av.

Förhoppningsvis har vi fått så mycket svag konjunkturdata att Riksbanken avvaktar i april, men oavsett bör hushåll som lånar till 3 månaders rörlig ränta räkna med minst ytterligare 0,5 procentenheters högre ränta utöver de höjningar som hittills gjorts.

Svensk ekonomi bromsar nu på bred front, samtidigt som många andra priser fortsatt är besvärande höga. Desto mer Riksbanken hinner höja, desto större är risken att de behöver sänka räntan längre fram på grund av en djupare lågkonjunktur. Sänkt ränta kan låta angenämt, men i den miljön sänks räntan för att ekonomin är så svag att arbetslösheten stiger och konkurserna ökar på ett oroväckande sätt. Det är inget givet önskescenario, även om man är högt skuldsatt.

Nästa år är ett förlorat år och Nordea räknar med att konjunkturen blir så svag att Riksbanken sänker räntan med en hel procentenhet under första halvåret 2024. Det innebär att det inte längre är lika attraktivt att binda sin ränta. Möjligen kan det vara intressant att binda på två år då det motsvarar ungefär samma kostnad som att ligga till 3-månadersränta, men med tryggheten i att veta vad kostnaden blir.

  2022-12-22 3 mån  jun -23 dec -23 dec -24
Styrräntan 2,50 3,00 3,00 3,00 2,00
Boränta Nordea          
3 mån 4,59 5,25 5,25 5,25 4,35
2 år 4,69 4,90 4,70 4,55 4,05
5 år 4,59 4,85 4,70 4,60 4,45
Ekonomi
Insikter