Annika Winsth

2023-11-28 08:55

Boränteprognos: Räntetoppen är nådd

Riksbanken lät styrräntan ligga kvar på 4 procent och mycket talar för att det blir räntetoppen. Det dröjer dock innan räntan sänks och framförallt lär den inte komma ner till nivåerna före 2022.
Annika Winsth, chefekonom Nordea Sverige.

Riksbankens räntebana signalerar att det kan komma ytterligare någon räntehöjning, men det är sannolikt snarare av taktiska skäl för att stötta kronan än att styrräntan faktiskt höjs. En svagare krona riskerar att leda till högre inflation, det vill Riksbanken undvika. 

För Riksbanken tycks fortfarande inflationsrisken väga tyngre än konjunkturavmattningen. Både Riksbankens och vår prognos är att inflationen fortsätter ned. Nordeas bedömning är att den närmar sig inflationsmålet till sommaren.

Samtidigt har svensk ekonomi bromsat in på bred front och arbetsmarknaden viker nu påtagligt. Pressen på skuldsatta hushåll och företag ska inte negligeras. Vid nästa penningpolitiska möte lär konjunkturen vara än svagare och det är helt enkelt för sent att höja styrräntan vid mötet i slutet av januari 2024 enligt Nordeas bedömning.

Det betyder dock inte att räntorna sänks i närtid. Riksbankens räntebana indikerar att det dröjer till 2025 innan styrräntan sänks, medan vår bedömning är att det sker efter sommaren 2024. Vid slutet av 2025 förväntas styrräntan enligt Nordeas prognos ligga på 2,50 procent, vilket är klart högre än före räntehöjningarna inleddes. Det bör hushåll ta höjd för.

Hushåll som har en ekonomi som tål dagens rörliga 3-månaders ränta kan utifrån det perspektivet ligga kvar med denna löptid. Räntor till bundna löptider ligger lägre idag, men dessa räntor lär falla framöver och risken med att binda idag är att hushållet binder in sig till för hög nivå särskilt på de längsta löptiderna.

För skuldsatta hushåll med små marginaler kan det fortsatt vara attraktivt att binda delar av lånen på två år. Att vänta ytterligare några månader i hopp om att tvåårsräntan kommer ner ytterligare kan vara klokt. Om utfallet blir som i tabellen ligger dagens ränta på två år lägre än den rörliga räntan under prognosperioden.

Det ekonomiska läget är svårbedömt. En sämre utveckling kan innebära att räntor faller snabbare och mer, medan ett bättre ekonomiskt läge talar för att räntorna ligger kvar på nuvarande nivåer längre.
 

 2023-11-283 månjun-24dec-24dec-25
Styrräntan4,004,004,003,502,50
Boränta Nordea     
3 mån5,996,006,005,254,35
2 år4,944,704,604,354,20
5 år4,494,404,304,204,20
Ekonomi
Insikter