Annika Winsth

2023-04-28 15:13

Boränteprognos: Räntetoppen nära

Riksbanken höjde styrräntan med 0,5 procentenheter i april i linje med förväntan. Direktionen är dock oenig, vilket talar för att räntetoppen är nära. I nuvarande läge är det därmed sent att binda räntan.
Annika Winsth Chefekonom Nordea

Svensk inflation är fortfarande hög och ligger långt över målet. Tre av ledamöterna röstade för en dubbelhöjning då de vill se tydligare tecken på att inflationen viker. Två av ledamöterna reserverade sig och ville se en mindre höjning.

Riksbankens analys över prisökningar från första till sista led visar att det är i slutledet som priserna fortsätter att stiga. Priser på rå- och insatsvaror ökar inte längre utan faller till och med tillbaka, vilket talar för att inflationen dämpas framöver. Vidare visar Riksbankens analys av det ekonomiska läget att penningpolitiken biter och att konjunkturen viker. Detta bör dämpa inflationen framöver.

Inte minst företag som är beroende av hushållen möter en sämre efterfrågan och där går inbromsningen fort.  Bostadsbyggandet är under mycket hård press, men även i detaljhandeln ökar stressen. Risken är stor att de räntehöjningar som hittills har genomförts bidrar till att ekonomin bromsar in mer kraftfullt i höst då arbetslösheten och antalet konkurser väntas öka mer påtagligt.

Riksbanken står inför en svår balansgång där å ena sidan inflationen är för hög å andra sidan en ekonomi som bromsar in. Det sistnämnda är önskvärt, men bara så länge som inte ekonomin viker mer markant. Problemet är att det är svårt att veta hur mycket ekonomin tål. En splittrad direktion indikerar att läget är alltmer svårbedömt och att riskerna med att fortsätta höja i snabb takt ökar.

Möjligen kan Riksbanken höja styrräntan en gång till i juni, men att räntan höjs i september är mer osannolikt. Nordeas bedömning är ekonomin bromsar in så tydligt att Riksbanken behöver sänka räntan i snabb takt i början av nästa år. Det talar för att det är försent att binda räntan på bostadslånen.

  2023-04-28 3 mån dec-23 jun-24 dec-24
Styrräntan 3,50 3,75 3,75 2,50 2,00
Boränta Nordea          
3 mån 5,14 5,85 5,60 4,55 4,15
2 år 4,84 4,90 4,65 4,35 4,05
5 år 4,49 4,55 4,35 4,30 4,25
Ekonomi
Insikter