Annika Winsth

2023-03-27 15:57

Boränteprognos: Riksbanken höjer sannolikt i april

Vi befinner oss i ett mycket svårbedömt läge. Inflationen är besvärande hög samtidigt som de finansiella riskerna ökar. Den globala turbulensen kan få Riksbanken att bli något mer försiktig, men i skrivande stund ska det mycket till för att den inte höjer räntan alls i april.
Annika Winsth Cheif Economist

Efter många år av låg ränta har skulder och därmed de finansiella riskerna ökat runt om i världen. Historiskt expansiv politik har uppmanat hushåll, företag men också aktörer på finansmarknaden att ta risk. När räntan höjs kraftigt på kort tid blir det svårt för många aktörer att snabbt anpassa sig till nya betydligt högre räntenivåer.

Det är därmed rimligt att utgå ifrån att det inte bara är de banker som hittills haft problem som sitter fast i kontrakt eller placeringar som de har svårt att hantera eller komma ur. En högre styrränta riskerar att utlösa de spänningar som finns och desto snabbare räntan höjs desto större är risken att det går snett.

Kriser måste förebyggas, när de väl har hänt blir de kostsamma att hantera. Det är ett viktigt skäl till att både den europeiska centralbanken, ECB, och den amerikanska, Federal Reserve, gav mycket försiktiga riktlinjer om framtida penningpolitik. Inflationen är fortfarande mycket hög, vilket talar för högre ränta, medan risken för finansiella kriser talar för att åtminstone Fed har höjt klart.

I Sverige förväntas inflationstakten ligga långt över målet i april och mest sannolikt är att Riskbanken trots allt höjer styrräntan även om det är tydligt att svensk ekonomi viker på bred front. Efter aprilmötet är det mer osäkert hur Riksbanken agerar, men förhoppningsvis går även den mer försiktigt fram.

Det talar för att räntan ska upp lite till, men inte så värst mycket mer. Marknaden räknar med en klart lägre räntetopp idag än före bankturbulensen i USA och i Schweiz.

Läget är svårbedömt även för bolånetagare. För närvarande kostar det mer att låna till 3 månaders rörlig ränta än till längre löptider, vilket talar för bundet. Å andra sidan kan räntor med längre löptider komma ned något i närtid samtidigt som en svagare konjunktur talar för att Riksbanken sänker räntan i början av nästa år. Om så blir fallet kan det visa sig dyrt att ha låst in sig till en bunden ränta. Det enskilda hushållets marginal och riskvilja blir avgörande för vad som är bäst att välja i nuvarande svårbedömda läge.

  2023-03-27 3 mån jun-23 dec-23 dec-24
Styrräntan 3,00 3,50 3,75 3,75 2,00
Boränta Nordea          
3 mån 5,14 5,55 5,65 5,45 4,00
2 år 4,84 4,80 4,80 4,65 4,10
5 år 4,49 4,50 4,50 4,35 4,25
Ekonomi
Insikter