2022-08-26 10:35

Boränteprognos: Trippelhöjning på ingång

Inflationen har stigit till nya höjder under sommaren, medan marknadsräntorna har svängt rejält när marknaden slits mellan konjunkturoro och alltför höga inflationstal. Centralbankerna fokuserar däremot på inflationen och Riksbanken väntas höja räntan från dagens 0,75 procent till 2,0 procent innan årets slut.
 Analyst Gustav Helgesson

Under sommaren har en allt tydligare recessionsoro fått fäste på de globala finans­marknaderna. Svagare utsikter väcker frågetecken om centralbankerna kan höja räntan så mycket som de har signalerat, vilket bidrog till att marknadsräntorna tillfälligt sjönk tillbaka under juli.

Flera centralbanker svarade då med att skärpa retoriken. Budskapet är att styrräntor kommer att höjas så länge inflationen ligger kvar på höga nivåer, oavsett om konjunkturen viker. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjde återigen räntan med 0,75 procentenheter i juli till 2,5 procents styrränta. Europeiska centralbanken, ECB, höjde räntan överraskande mycket från -0,5 till 0 procent. Fortsatta räntehöjningar väntas i år och nästa år.

Även den svenska inflationen har klättrat till nya höjder. Risken är stor att Riksbanken måste ta i med hårdhandskarna för att få prisutvecklingen under kontroll. Vi räknar därför med att Riksbanken höjer styrräntan med hela 0,75 procentenheter vid nästa räntebesked i september. Det skulle i sådana fall vara den största räntehöjningen sedan inflationsmålet infördes 1993. Därefter väntas Riksbanken höja räntan med ytterligare 0,5 procentenheter till 2,0 procent i slutet av året.

Riksbankens höjningar påverkar främst den rörliga bolåneräntan som i dagsläget är betydligt lägre än räntor med längre löptid. Den rörliga boräntan kommer således att stiga mer under hösten, medan bolåneräntor med längre löptid redan har absorberat en stor del av de mer långsiktiga förväntningarna. Långa bolåneräntor lär därför inte stiga i samma omfattning.

Den senaste tidens stora svängningar på räntemarknaden vittnar också om ett mer osäkert konjunktur- och ränteläge. Den femåriga bolåneräntan har fallit tillbaka under sommaren och ligger nu på samma nivå som räntan på två års löptid. Det gör att det kan vara mer attraktivt att binda räntan för den som vill skydda sig mot att räntan stiger mer än väntat framöver.

Oavsett hur man väljer att göra är det klokt att ta höjd för betydligt högre boräntor framförallt på de korta löptiderna. Det särskilt om man har stora lån och små marginaler.

 Gustav Helgesson, Analyst

  2022-08-26 3 mån dec-22 jun-23 dec-23
Reporäntan 0,75 2,00 2,00 2,00 2,00
Boränta Nordea          
3 mån 3,59 4,20 4,20 4,20 4,20
2 år 4,29 4,40 4,40 4,20 4,20
5 år 4,29 4,70 4,70 4,40 4,40
Börs och investeringar
Insikter