2022-07-19 10:20

Direkt från Båstad - insikter från kundluncher med fokus på hållbarhet

Under Nordea Opens sista dagar arrangerade Nordea luncher med föredrag och paneldebatter för inbjudna företagskunder och samarbetspartners. På temat hållbarhet fick de lyssna till talespersoner från Nordea, samt bland andra Eva Hamilton, tidigare vd för SVT, och Nordea Opens turneringschef Magnus Norman. Här delar vi några av insikterna från de som talade. 

De båda lunchevenemangen hade samlat cirka 300 kunder från företag och institutioner, som fick lyssna till en panel från Nordea med Annika Winsth, Chefekonom, Peter Dalmalm, Sverigechef företagsmarknaden, Johan Trocmé, Chef tematiska investeringar och Anders Langworth, Hållbarhetschef, samt Eva Hamilton, styrelseproffs och tidigare vd för Sveriges Television. Panelen modererades av Henrik Mitelman, finansanalytiker och krönikör.

Nordea arbetar tillsammans med kunderna i klimatomställningen

Under en av paneldebatterna sattes fokus på att samhället kommer att genomgå en betydande förändring under många år framöver: vi kommer att behöva arbeta parallellt med miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. För företag som inte följer med i förändringen kommer det att bli besvärligt att vara utanför. Där ser Nordea att vi har ett socialt övergripande ansvar.

Nordea ser också ett stort tryck på klimatfrågan från kunderna. Anders Langworth berättade om Nordeas hållbarhetsmål och hur vi arbetar med våra kunder i klimatomställningen; hur vi hjälper dem, ger dem råd och tillsammans lägger planer.

Annika Winsth lyfte också vikten av S:et i ESG-målen – har man inte den sociala aspekten på plats i sitt hållbarhetsarbete, finns inte orken att arbeta med E:et, dvs. miljön.

Tillträdande styrelseordföranden om Nordeas ambitioner

Under fredagens lunch för storbolagskunder och institutioner inledde Martin A Persson, filialchef Nordea Sverige och ansvarig för Nordeas sponsorskap av Nordea Open, med att berätta om vårt engagemang och syftet med vår närvaro i Båstad.

Nordea vill vara delaktiga i omställningen till ett mer hållbart samhälle, och Nordea Open är en arena som möjliggör att föra samman privata och offentliga intressen. Här skapar vi en mötesplats där näringsliv, representanter för viktiga samhällsfunktioner, intresseorganisationer och privatpersoner möts och samtalar. Vi tror att möten mellan människor, som både vill och kan påverka, kan öka utvecklingstakten och göra detta möjligt. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Martin A Persson introducerade därefter Nordeas tillträdande styrelseordförande, Stephen Hester, som den 1 oktober i år ersätter Torbjörn Magnusson på ordförandeposten.

Stephen Hester tog tillfället i akt att presentera sig, och riktade ett varmt tack för välkomnandet samt för det goda samarbetet med Nordeas kunder och samarbetspartners. Som Nordens största, och Europas femte största bank, lyfte han Nordeas ambition att även bli den bästa banken, och menade att det bara kan mätas i det vi åstadkommer tillsammans med våra kunder.

Fortsatt tillväxt och högt utgångsläge

I en av panelerna på scenen medverkade Annika Winsth samt Eva Hamilton, styrelseproffs och tidigare vd för Sveriges Television, där de delade med sig av sina analyser och utsikter gällande konjunkturen och omvärldsläget: om hur oroligheterna i omvärlden påverkar inflationen och ränteläget, och därmed finans-, arbets- och bostadsmarknad.

På frågan hur de svenska hushållen mår, betonade Annika Winsth att trots hög inflation, fallande börser och bostadspriser, är läget för svenskarna väldigt bra och med ett bättre utgångsläge än vad många tror. Efter flera år av hög löneutveckling, börsuppgångar, förmögenhetstillväxt och en stark utveckling på bostadsmarknaden, ser vi nu bara ett mindre hack i kurvan. Men med den negativa information som vi dagligen matas med, ger det psykologiska effekter hos svenskarna.

Eva Hamilton, som är ledamot i gruvdriftskoncernen LKAB:s styrelse, pratade om energimarknaden: om hur vi kan möta den förändrade energitillgången och de stigande elpriserna som förutspås att fortgå i Sverige och Europa.

Nordea Open – en plats för samtal. Och tennis förstås

Nordea är titelpartner för Nordea Open och fanns på plats under tennisveckorna för samtal om vägen till ett bättre samhälle. Peter Dalmalm, chef för företagsaffären Nordea Sverige, berättade om Nordeas paroll för Nordea Open: Game Set Change - ställ om och investera för ett mer hållbart samhälle, och den förändring Nordea vill åstadkomma genom att vara med och påverka.

Magnus Norman, turneringschef och tidigare världstvåa i tennis, berättade om tennisturneringen och hur han via tennisakademin ”Good to Great”, som han var med och grundade för tio år sedan, arbetar med att driva fram nya spelare och ge tillbaka till nästa generation spelare.

Vill du höra mer från Annika Winsths konjunkturdragning, finner du en intervju med henne här.

Vill du ta del av inspelningarna från Nordeas morgonsoffa, där talespersoner och intressanta gäster samtalade kring hållbarhet inom omställning, kunskap, investeringar och tillväxt, finner du dem här

Events
Hållbarhet
Hållbarhet