Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

2023-07-13 10:59

Direkt från Båstad – Kronan sätter agendan

Nordea Open är inte bara sol och tennis i världsklass, utan ett tillfälle att träffa och nätverka med våra kunder och samtala om vägen till ett mer hållbart samhälle. Under Nordea Opens tredje dag hade ett hundratal företagskunder samlats för att lyssna till ett lunchföredrag med Annika Winsth, chefekonom, och därefter få ta del av tennis och nätverkande.
Picture of a woman.
Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Lotta Bourgoin, vice Sverigechef för Nordeas företagsmarknad inledde med att hälsa välkommen med att berätta om Nordeas engagemang och syftet med vår närvaro i Båstad: 

”Vi vill vara med och bidra till ett bättre samhälle. Det är därför vi är här i Båstad. Tennis är självklart en fantastisk sport och som drar många av oss hit. Men för oss på Nordea handlar det minst lika mycket om att driva dialogen, om att skapa en arena för nätverk och dialog. Så se till att ta del av det och att knyta kontakter, vi behöver prata om hur vi kan göra Sverige framtidssäkrat.” 

Som bank vill vi hjälpa våra företagare att navigera i den riktigt utmanande makroekonomiska situation som vi befinner oss i.

Nordeas chefekonom Annika Winsth om det makroekonomiska läget 

Det var en blandad och inte helt ljus bild av läget inom svensk ekonomi, som Annika Winsth målade upp, inte olik de regntunga skyar som för dagen regerade över Båstad. 

”Jag är bekymrad över svensk ekonomi av ett skäl som gör att vi sitter i en helt annan rävsax än vi gjorde för bara ett kvartal sedan. Och det är kronan. Den är i dagsläget så svag att den inte bara är ett problem för dem som är importörer, utan den riskerar bli ett samhällsproblem”, sa Annika Winsth när hon inledde sitt anförande i en fullsatt sal. 

Annika Winsth menar att kronan nu är så svag att vi inte bara rear ut våra fritidshus, utan risken är att vi även rear ut våra företag. På sikt utarmar det vår kompetens och konkurrenskraft. Det är också en risk att internationellt kapital är mycket lättflyktigt, det vill säga det kan försvinna ut ur landet lika snabbt som det kom in och på så sätt bidra till tvära kast i ekonomin som är svåra att hantera. Vi hamnar i knät på utländska investerare på ett sätt som inte är önskvärt. 

Sveriges ess i rockärmen är att vi har ordning och reda i statsfinanserna, att vi har en låg statsskuld, betydligt lägre än många andra länder. Det bör lyftas fram för att visa omvärlden att Sverige är betydligt starkare än den bild som många gånger målas upp internationellt. Samtidigt är det klokt att inte underskatta hur omvärlden ser på Sverige. För investerare långt bort är det inte helt enkelt att göra analyser av små länder och risken är att det blir en generell bild som målas upp. För svensk del är den just nu mörk, med flera inhemska risker såsom hög skuldsättning hos fastighetsbolag och hushåll samt att det dragit ut på tiden med ett NATO-inträde, men även nyheter om skjutningar påverkar Sverigebilden och därmed kronan.  

”Nu är det läge att inse allvaret i att omvärldens bild av Sverige är betydligt sämre än vad den många gånger är. Nu gäller det att bevisa det omvända; det vill säga att vi är skötsamma, har ordning och reda och kan hantera de risker vi är utsatta för. Det vore önskvärt att man från politiskt håll gick ut och stöttade kronan genom att lyfta just detta, inte minst de starka statsfinanserna, i alla möjliga sammanhang". 

Annika Winsth menar att det inte är lämpligt att Riksbankens ledamöter försöker prata upp kronan, då risken är att investerare testar hur mycket trovärdighet det ligger i dessa uttalande. Det enda sättet Riksbanken har att försvara kronan är genom högre ränta, men då utmanas istället inhemska risker som hög skuldsättning. Riksbanken har efter år av expansiv politik och en försvagad krona satt sig i en rävsax, där en svag krona och därmed risk för högre inflation, står mot högre ränta med risk för en djupare ekonomisk nedgång. 

Hur går det då för våra företag och vilket medskick har Annika Winsth till våra företagare? 

”Det är stora skillnader mellan olika branscher där det finns företag som det fortfarande går väldigt bra för, medan andra är ordentligt pressade av det utmanande läge de befinner sig i. Förutsättningarna för att möta det som väntar oss, ser därmed mycket olika ut. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att i en lågkonjunktur finns det stora möjligheter att göra bra affärer och fatta kloka beslut. Att vara väl förberedd när det vänder kan vara avgörande, då det ger ett viktigt försprång mot andra. Det gäller att vara tidigt ut ur startblocken.” 

Annika Winsths dragning i korthet: 

Den svaga kronan en påtaglig risk på allt fler plan - Riksbanken sitter i en rävsax 

Alltför expansivt alltför länge - Nu kommer notan på bred front 

ECB behöver höja mer - Och pressar Riksbanken  

Svag industrikonjunktur i Europa - Nu viker även tjänstesektorn 

Fortsatt stram arbetsmarknad i USA - Rekordhög sysselsättningsgrad i Sverige 

I Kina är det den inhemska motorn som driver tillväxten för tillfället - Långsiktigt tillväxtmål 5% 

Världshandeln har fallit påtagligt - Måttlig tillväxt 

Svensk BNP: Bättre än befarat - Mycket stora revideringar 

Tufft i branscher som är beroende av hushållen 

Besvärande hög inflation - Tjänsteinflationen oroar 

Globalt:  

Centralbankerna inte klara 

Räntorna ska upp mer 

Sverige:

Kronan allt större risk på flera plan

Riksbanken höjer räntan i september 

Tillväxten bättre än befarat

Entreprenörskap