2022-03-24 15:46

En trygg start i Sverige – Nordea del av bred samverkan för flyktingar från Ukraina

För att snabbare hjälpa de som flyr från Ukraina till Sverige sjösätts nu initiativet En trygg start i Sverige. Nordea är en av aktörerna bakom initiativet.
Mom and son hugging

I initiativet En trygg start i Sverige samlas Beredskapslyftet, Rädda Barnen och Stadsmissionen tillsammans med Airbnb.org och näringslivet i ett gemensamt projekt, för att hjälpa så många som möjligt från Ukraina till ett tryggt första boende i Sverige. 

“Samverkan är en nyckelfaktor för att snabbt kunna hjälpa så många som möjligt. I det akuta skedet finns stor risk att familjer på flykt tvingas till mindre trygga boendeformer. Det finns också risker med initiativ som saknar trygghetssystem för de som tar emot personer på flykt. En trygg start i Sverige kan göra stor skillnad, vi samlar de som vill hjälpa till och de som behöver hjälp samtidigt som vi skapar så säkra lösningar som möjligt,” säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Så går det till

Genom Airbnb.org kan privatpersoner och företag göra delar av sina hus och lägenheter tillgängliga på ett säkert och snabbt sätt. Rädda Barnen står för matchningen med familjer i behov av boende, och tillsammans med Stadsmissionen också för volontärer som kan hjälpa till med myndighetskontakter och praktiska frågor. En trygg start i Sverige kanaliserar också, via Beredskapslyftet, intresset från medarbetare i näringslivet som vill erbjuda boende och ställa upp som volontärer.

Vi vet att viljan att på olika sätt kunna hjälpa är stor, och Nordea Sveriges medarbetare erbjuds nu möjligheten att volontärarbeta inom En trygg start.

”Det här är en tid för samverkan och bred uppslutning, inom såväl näringslivet som det offentliga, och det känns självklart att Nordea är en del av detta initiativ. Nu sluter vi upp, tillsammans, för att bidra till en tryggare start i Sverige för fler”, säger Martin A Persson, Filialchef Nordea Sverige.

En trygg start i Sverige

Vid starten går information ut till över 100 000 medarbetare inom ett 30-tal bolag i Sverige och kompletterar det arbete som görs av bland annat Migrationsverket, kommuner och MSB. Genom att addera bakgrundskontroller, intensivutbildningar och volontärer skapas en tryggare process för alla.

Vad erbjuder En trygg start i Sverige?

  • Ett tryggt temporärt boende för flyktingar från Ukraina under första tiden i Sverige
  • Praktiskt stöd och hjälp med myndighetskontakter för flyktingarna
  • Ett enkelt och tryggt sätt att bidra med boende till flyktingar från Ukraina

Partners & samarbetsaktörer 

Om oss
Värderingar