Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

2022-12-07 09:06

”ESG är en trend som inte går att stoppa”

Står världen inför ett bakslag i frågan om ESG? Nej, säger Alectas vd Magnus Billing och Susanna Campbell, styrelsemedlem i bland annat Northvolt.
Aerial view of rural road with traffic and oilseed rape field

Att inte ställa om kan bli ekonomiskt kostsamt på sikt, enligt många bedömare. Samtidigt höjs röster om att en hållbar omställning inte är lönsam och kan vara direkt negativ för ekonomin. Står världen inför ett bakslag i frågan om ESG? Nej, säger Alectas vd Magnus Billing och Susanna Campbell, styrelsemedlem i bland annat Northvolt.

Texas får sedan förra året enligt delstatslag inte investera i finansiella bolag som exkluderar vissa energiföretag. Enligt delstatens egen översyn kan nämligen exkludering leda till förlorade arbetstillfällen och vara dåligt för ekonomin.

Men att inte ta hänsyn till ESG-aspekter i investeringsbeslutet är helt feltänkt, menar Magnus Billing, vd för Alecta som tillsammans med styrelseproffset Susanna Campbell diskuterar frågan på Nordea Sustainability summit.

Måste hantera klimatkrisen

I USA finns delstater som har kommit längre i sitt arbete med ESG, som till exempel Kalifornien, men det finns en viss skillnad mellan Europa och USA när det kommer till synen på hållbarhet, menar Magnus Billing.

"I Europa ser man ESG som en del av framtiden och man ser att det finns pengar att tjäna på att investera hållbart," säger han.

Alecta förvaltar tjänstepensionen för 2,6 miljoner privatpersoner och 35 000 företag. Att investera ansvarsfullt som bidrar till ett hållbart samhälle är en av tre hörnstenar som Alecta vilar på. Magnus Billing pekar på att de ekonomiska förutsättningarna på grund av pandemi, krig, energikris och hög inflation förändrats mycket de senaste åren. Den långsiktiga ambitionen finns trots allt kvar, menar han.

"För att maximera avkastningen måste klimatrisken hanteras. Långsiktigt är ESG en trend som inte går att stoppa."

För att maximera avkastningen måste klimatrisken hanteras. Långsiktigt är ESG en trend som inte går att stoppa.

400 miljarder till grön omställning

Susanna Campbell är inne på samma spår, men påpekar att USA är långt ifrån homogent i frågan om ESG. Hon sitter i styrelsen för Northvolt vars vision är att kraftigt bidra till och accelerera den gröna omställningen. Det genom att förse marknaden med hållbara högkvalitativa batterier. USA är en av flera marknader som bolaget tittar på delvis på grund av satsningar som görs inom den gröna omställningen. Under hösten blev till exempel Inflation Reduction Act federal lag i USA. Lagstiftningen innebär bland annat att nära 400 miljarder dollar ska läggas på energisektorn och den gröna omställningen. Lagen är den i USAs historia enskilt största satsningen för att stävja klimatförändringen.

"Det är ett monumentalt stort subventionspaket som kommer att öka dragningskraften till USA."

Hon menar att många stora bolag ser ESG som en absolut nödvändighet och är dedikerade att följa vetenskapligt uppsatta klimatmål. Den eventuellt kortsiktiga risken som finns förknippad med ESG, är något som kommer att belönas senare.

"Bolag idag är beredda att ta helt andra risker när det gäller ESG än vad man gjort tidigare, det är eftersom att hållbara investeringar över tid är en riskminimering. Jag vill till och med hävda att det är en investeringsmöjlighet of a lifetime," säger Susanna Campbell.