Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Fast eller rörligt elpris – vad passar dig bäst?

Anders Stenkrona

2023-10-12 08:51

Vi har haft två skräckvintrar där elpriset varit över 200 öre per kilowattimme (kWh) över hela landet och i elprisområde 3 (Stockholm) var det så mycket som 300 öre under december 2022. Nu undrar nog flera med mig hur elpriset kan tänkas bli under vintern 2023-2024.

En bra indikator för framtida priser är priserna på terminsmarknaden. På terminsmarknaden går det att både sälja och köpa el i framtiden till ett förutbestämt pris. De som säljer el vill inte sälja för billigt i framtiden och de som köper vill inte köpa för dyrt. Terminspriserna kan därför sägas vara marknadens bästa gissning.  

Just nu är terminspriset per kWh för region 3 (Stockholm) ungefär 40 öre för att köpa el under sista kvartalet 2023 och ungefär 65 öre för första kvartalet 2024. Det är elpriset innan elbolagens avgifter och skatter. Som jämförelse var det genomsnittliga elpriset i region 3 uppåt 160 öre per kWh för sista kvartalet 2022. Det innebär att marknadens bästa gissning är att elpriset före avgifter och skatter i vinter blir ungefär en fjärdedel av vad den var förra vintern. 

Vad är det som gjort att elpriset spås bli så mycket lägre under kommande vinter än vad den varit under de två senaste vintrarna? 

  1. Välfyllda vattenlager. Mycket av elen i Sverige kommer från vattenkraft. Med den stora mängd nederbörd vi haft finns det mycket vatten i reserv som kan släppas på vid behov av el. 
     
  2. 2021 var gaslagren i Europa låga när invasionen av Ukraina påbörjades. Det innebar att Europa var särskilt sårbart och beroende av den Ryska gasen. En minskning av import av Rysk gas till följd av sanktioner slog hårt mot elpriset. 
     
  3. Europas gaslager är uppåt 90 procent fyllda, redo för vintern. En betydande andel (ca 16 procent) kommer fortfarande från Ryssland men importen är mindre beroende av ett land eller region. 

Av allt att döma och givet mina och marknadsaktörernas bästa gissningar ser det ut som att elpriset kommer hålla sig på hanterliga nivåer under vintern.  

Så hur ska man tänka? Ska jag binda eller ha rörligt elpris är en fråga som många nu ställer sig. Vad elpriset blir i vinter kan avvika från experternas gissningar eftersom priset beror på så många faktorer som till exempel utbud och efterfrågan, varmt eller kallt väder, vattentillgång, perioder med mycket eller lite vind, antalet kärnkraftverk i bruk och oroligheter i världen. 

Det jag kan göra är att tipsa dig om vad du ska tänka på inför ditt beslut. 

Jag brukar tänka att med ett fast elavtal då är du trygg, men troligtvis till ett högre pris. Har du ett rörligt elavtal kan det bli dyrt i perioder, men troligtvis billigare om du räknar över en längre tid. 

Historisk så har rörligt elpris i genomsnitt varit billigare än fast elpris. Det är rimligt eftersom den som erbjuder fast elpris i princip erbjuder en försäkring. Med en försäkring tillkommer alltid en premie. 

Ett tredje alternativ är att skapa din egen försäkring genom att spara ihop en buffert. Rörligt avtal tillsammans med en buffert innebär att du kan hantera elpristoppar om du måste. Och blir det en lugn vinter så har du pengarna kvar till annat. 

Vad som är bäst av fast eller rörligt elpris eller rörligt plus buffert beror således på din situation. De som har mest att spara på en smart och genomtänkt elprisstrategi är de som bor i hus eller villor, eftersom de vanligtvis förbrukar mer el än en lägenhet. 

 Jag hoppas vi får en härlig vinter där elpriset inte äter upp julklapparna. 

Anders Stenkrona, privatekonom

Välkommen till min blogg om privatekonomi och allt som hör därtill! Här ger jag min syn på hur din privatekonomi påverkas av det som händer i samhället och ger tips om hur du får en bättre privatekonomi genom livet. 

Tycker du också att våra unga behöver lära sig mer om privatekonomi för att stå bättre rustade när de lämnar skolan? Nordea engagerar sig genom sitt program Ekonomipejl där vi kommer ut i skolorna och delar med oss av vår kunskap i vardagsekonomi.

Du kan läsa mer om det och anmäla ditt intresse på www.nordea.se/ekonomipejl.

Privatekonomi
Blogg