2022-12-07 09:43

Företagare: Förbered dig för ett osäkert 2023

Åsa Allder, chef för småföretagarmarknaden på Nordea, delar med sig av sina tankar inför det nya året och hur du som företagare kan förbereda dig.
Åsa Allder, chef för småföretagarmarknaden
Åsa Allder, chef för småföretagarmarknaden Nordea.

Efter flera år med låga räntor och starka kapitalmarknader befinner vi oss idag i en ny verklighet. Rysslands invasion av Ukraina har inte bara kostat liv utan också resulterat i högre priser, stigande räntor och en  mer osäker omvärld.

Många av de företag jag träffar uttrycker en oro över det som sker, men samtidigt ser jag också en otrolig handlingskraft och kreativitet. Liksom under pandemin är jag imponerad över viljan att hitta nya lösningar för sitt företag och förmågan att ställa om.  

Många av de företag jag träffar uttrycker en oro över det som sker, men samtidigt ser jag också en otrolig handlingskraft och kreativitet

Åsa Allder, chef för småföretagarmarknaden, Nordea.

Snart har vi ett nytt år framför oss och vi kommer fortsatt behöva ha beredskap för det oväntade. När vi nu blickar in i det nya året skulle jag vilja att du som företagare funderar lite extra på hur ditt företag påverkas av ökade kostnader, en ny regering med förändrade spelregler och hållbarhetsagendan - allt för att kunna rusta ditt företag för ett tuffare år.

Osäker omvärld med höjda räntor och ökade kostnader

Hög inflation, höjda räntor och kostnadsökningar i kombination med en stor dos osäkerhet i makroområdet. Kort och gott, riskerna har ökat under året. När Nordea nyligen frågade sina företagskunder kring de risker som de oroade sig mest över låg inflation, råvarupriser och räntor i topp. I kombination med lägre reallöner och minskad köpkraft kan det för vissa branscher bli tufft. Men det är inte bara mörka moln på vår himmel, enligt våra experter så kommer inflationen minska under 2023.

Det handlar i slutändan att få balans i sitt kassaflöde.

Åsa Allder, chef för småföretagarmarknaden, Nordea.

I den här osäkra miljön är det bra att se över möjligheterna att kunna försäkra sig mot risk, som till exempel genom att binda sina räntor eller risksäkra delar av sin exponering mot rörliga räntor, belåna sina fakturor eller se över sina avtal – både från sina leverantörer och kunder. Du kanske ska fundera på att inte låsa dina priser till dina kunder i för stor utsträckning, så att du kan parera kostnadsökningar. Det handlar i slutändan att få balans i sitt kassaflöde.

Ny regering – nya spelregler

Vi har en ny regering på plats och i förhandling mellan partierna M, KD, L och SD har ett 62-sidigt samarbetsavtal tagits fram, det så kallade Tidöavtalet. Som företagare är det bra att ha koll på de delar som kommer att påverka dig och ditt företag. Alla delar är inte klara ännu men det ska bland annat ske en översyn av 3:12 reglerna i syfte att göra dem enklare och utöver det tidigare högkostnadsskyddet för el förbereds också extrastöd för elintensiva företag.

Som företagare, se till att du har koll på regeringens utredningar så att ditt företag inte missar möjligheter till stöd eller att göra anpassningar till ändrade regler.

Högre krav på hållbarhet

Spelplanen ligger, vi har gemensamma globala mål på plats och nu handlar det om att agera. Även mindre företag tjänar på att satsa på hållbarhet. En bra början är att ta reda på vilka hållbarhetsrisker ens företag har och ta fram en plan för att hantera dem. 

För att minska företagets utsläpp ligger det nära tillhands att se över företagets energikonsumtion eller bilpark. Man kan också se över sina leverantörskedjor. Under den senaste tiden har vi sett att alltfler företag väljer att styra om sina inköp från att tidigare varit globala med inköp av billigare varor i andra länder, till att nu bli mer lokala. En nyligen gjord studie från Nordea visar att hållbarhetsagendan varit en drivande orsak till denna vändning. 

För mindre företag är det också bra att få en överblick över sina utsläpp, det kan faktiskt vara ett startskott till att agera.

Åsa Allder, chef för småföretagarmarknaden, Nordea.

Kraven på att mäta och rapportera utsläpp företag har ökat, framförallt för de större företagen. Men för mindre företag är det också bra att få en överblick över sina utsläpp, det kan faktiskt vara ett startskott till att agera. Hållbarhetsagendan kan också skapa möjligheter för ditt företag att sticka ut bland konkurrenter. Jag är därför glad över vårt nyinstiftade samarbete med Normative som genom en koldioxidkalkylator hjälper företag att få koll på och minska sina utsläpp.

Sammanfattningsvis, risktänkandet blir centralt nästa år. Oavsett om det handlar om högre priser, stigande räntor eller hållbarhetskrav så är min rekommendation att som företagare försöka agera förebyggande för att kunna vara förberedd för det osäkra.

5 sätt att minska företagets risker

  1. Se över försäkringsskyddet.
  2. Se över avtalen med leverantörer. Finns möjlighet att binda el-, lokal- och leverantörsavtal?
  3. Undvik att låsa priser till kunder, bygg in flexibilitet så att du kan anpassa priser till kostnadsökningar.
  4. Undersök hur ditt företag kan skydda sig mot högre räntor. Hur ser möjligheterna ut att binda räntorna eller på annat sätt minska ränteexponeringen. 
  5. Budgetera för kostnadsökningar samtidigt som du ser över onödiga kostnader.

Hållbarhetsguide

Hållbarhet blir en allt viktigare affärsfråga. I vår guide får du hjälp att komma igång med arbetet.

Läs mer i hållbarhetsguiden

Få koll på kassaflödet

Ditt företags kassaflöde kan påverkas av olika faktorer, bland annat konjunkturssvängningar.

i vår guide får du tips på hur du kan få balans i ditt kassaflöde.

Läs mer i vår finansieringsguide - kassaflödet

Insikter
Tillväxt i företag