Caroline Törnquist

2023-04-14 08:45

Förmånstagarförordnande eller testamente – vad ska du tänka på?

Går försäkring före testamente, eller tvärtom? Nordeas familjerättsjurist Caroline Törnquist förklarar.
Caroline Törnquist, Senior Legal Client Adviser

Äger du en kapitalförsäkring så har denna med stor sannolikhet ett förmånstagarförordnande, något du kan välja. Om du inte gjort något aktivt val angående förmånstagare är det oftast av standardformat, de vill säga make/sambo i första hand, barn i andra och arvingar i tredje hand.

Har du även upprättat ett testamente om vem som ska ärva dig? Vad är det då som gäller när du dör?

Går försäkring före testamente, eller tvärtom? Vilket väger starkast?

Kapitalförsäkring

Ett belopp som betalas ur en kapitalförsäkring vid en persons dödsfall betalas ut till den som är insatt som förmånstagare, till exempel make/sambo i första hand.

Finns ingen make/sambo är det barn i andra hand, och finns inga barn då är det arvingar. Det är därför viktigt att se över vem som är förmånstagare till en kapitalförsäkring och att göra aktiva val, de vill säga tydliggöra vem man vill ska ha dessa pengar samt att också lägga till villkor till exempel att utfallande belopp, inklusive avkastningen ska utgöra mottagarna enskilda egendom.

En kapitalförsäkring styrs alltså inte av den legala arvsordningen. Gör du inget aktivt val kan det till exempel innebära att om du är sambo så erhåller din sambo utfallande försäkringsbelopp samtidigt som det är dina arvingar enligt lag som ärver dina tillgångar som ligger utanför kapitalförsäkringen. Sambo har ingen arvsrätt enligt lag. Jag vill här understryka att om sambo ska ärva tillgångar utanför en försäkring måste det skrivas ett testamente med denna innebörd.

Pensionsförsäkring

Pensionsförsäkringar har ett mer begränsat förmånstagarförordnande än kapitalförsäkringar. Förmånstagarförordnandet för dessa försäkringar är begränsat till make/sambo och barn.  Även före detta make/sambos barn, fosterbarn och styvbarn kan vara förmånstagare och här är det viktigt att vara tydlig när man skriver förmånstagarförordnadet. Barnbarn kan inte vara förmånstagare. Inte heller föräldrar, syskon eller andra legala arvingar.

Det kan som exempel innebära att om du har två barn och ena barnet är avlidet så erhåller det barn som är i livet hela beloppet, ditt avlidna barns barn får inget. Hade beloppet istället funnits på ett konto och inte i en försäkring hade ditt avlidna barns barn erhållit hälften enligt lag och ditt barn som är i livet den andra hälften.

Testamente

Ett testamente är ett juridiskt dokument som beskriver hur dina tillgångar, sedan eventuella skulder reglerats skall fördelas. Du kan också skiva in eventuella villkor som ska gälla som till exempel att arvet efter dig, inklusive avkastningen, skall utgöra enskild egendom för mottagaren. Ett testamente måste uppfylla flera formkrav för att vara giltigt. En kapital- eller pensionsförsäkring kan inte inkluderas i ett testamente och, i ett testamente kan du inte förordna om vem ska får pengarna ur dina försäkringar

För alla med en kapital- eller pensionsförsäkring är det därför viktigt att veta vem som står inskriven som förmånstagare. Utöver detta är vem som ärver enligt lag viktigt att vara medveten om, det ena utesluter inte det andra.

De är alltså viktigt att känna till att pensions- och kapitalförsäkringar styrs av i varje försäkring insatt förmånstagare och att övriga tillgångar du äger styrs av den laga arvsordningen och eventuellt upprättat testamente. Mitt råd om detta känns knepigt är att ta hjälp av familjejuridiksexpertis.

Privatekonomi
Insikter