2021-12-07 10:18

Skriva testamente? Tre frågor du bör ha koll på

Allt fler skriver testamente. ”Många har blivit mer medvetna. Med ett testamente kan du underlätta för dina efterlevande. Men att skriva ned sina önskemål på en lapp är inget jag rekommenderar”, säger Nordeas familjerättsjurist Caroline Törnquist. Så vad bör du tänka på?
Caroline Törnquist, Senior Legal Client Adviser

Det är viktigt att vara uppmärksam på att din familjesituation kan påverka hur arvet fördelas – är du gift, lever i samboskap, har du barn? Och om du har barn: Är de gemensamma eller särkullsbarn, alltså barn från en tidigare relation?

Fundera på vem du vill ska ärva dig, och ta reda på om det blir så enligt lag. Ska arvet vara förenat med något villkor, till exempel om det ska utgöra mottagarens enskilda egendom och inte delas i bodelningen vid en eventuell separation?

Tre frågor vanliga frågor när man skriver testamente:

1. Kan jag testamentera till vem jag vill?

Det beror på din familjesituation. Bröstarvingar, alltså dina barn, har en starkt skyddad rätt till arv enligt svensk lag. De har rätt att få ut sin laglott. Laglott utgör hälften av arvslotten, alltså det den avlidne efterlämnar i sitt dödsbo efter att eventuella skulder och begravningskostnader är betalda.

"Som gift med gemensamma barn får barnen vänta med att få ut sitt arv till dess att ni båda är avlidna. Det gäller även om du har enskild egendom. Har du däremot särkullbarn, alltså barn från en tidigare relation, har de rätt att få ut sitt arv direkt vid din bortgång," säger Caroline Törnquist.

Sambo har ingen arvsrätt och vill du att din sambo ska ärva måste du skriva ett testamente. Har ni som sambor gemensamma barn, har barnen rätt till sin laglott direkt till skillnad från om ni hade varit gifta med gemensamma barn.

Har du inga barn kan du själv välja vem eller vad som ska ärva dig. Det kan exempelvis vara en sambo, syskonbarn, en välgörenhetsorganisation, en förening eller en person som står dig nära. Om du inte har några legala arvingar och inte skriver ett testamente går arvet efter dig till allmänna arvsfonden.

2. Vad är förskott på arv?

Om du ger en gåva, till exempel en summa pengar eller en specifik sak såsom en byrå, bil, tavla eller ett hus, till ditt eller dina barn när du lever utgör den gåvan förskott på arv och ska alltså avräknas det kommande arvet. Detta är särskilt viktigt att vara uppmärksam på om man ger olika gåvor till sina barn.

"Mitt råd är att skriva gåvobrev där det tydligt framgår både eventuella villkor för gåvan samt gåvans värde. Det är värdet vid gåvotillfället som ska avräknas i framtiden. Är det till exempel ett hus bör det marknadsvärderas och avräkning för latent skatt ska göras. Vill du inte att gåvan ska vara förskott på arv kan du skriva det som villkor i gåvobrevet," säger Caroline Törnquist. 

3. Finns det formkrav för att skriva ett testamente?

Det finns tydliga formkrav för att ett testamente ska vara giltigt. Det ska bland annat vara skriftligt och undertecknat av testatorn, alltså den som skriver testamentet, och undertecknandet ska ske i närvaro av två ojäviga vittnen. Det är viktigt vem som är vittnen - det kan inte vara vem som helst. Till exempel kan inte föräldrar, sambo, barn eller andra legala arvingar vara vittnen. Uppfylls inte vittneskraven blir testamente ogiltigt.

Viktigt att komma ihåg är att ett testamente inte registreras – förvara det på en säker plats, till exempel i ett säkerhets- eller kassaskåp eller hos en aktör som erbjuder testamentsförvaring.

"Det finns inga formella krav på att man måste anlita en jurist för att skriva testamente. Det kan dock vara klokt att boka tid med en familjerättsjurist för att få hjälp med att det blir tydligt och som du önskar. Detta för att undvika oklarheter och konflikter den dag testamentet ska verkställas," säger Caroline Törnquist. 

Privatekonomi
Insikter