Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Getinge – dags för återhämtning

Martin Björsell

2023-04-24 13:42

Efter ett tufft 2022 tycker jag att det finns alltmer som talar för medicintekniksektorn. Sektorn i sig karaktäriseras till stor del av icke-cykliska intäkter och stabila marginaler vilket jag tycker är aptitligt med tanke på de osäkra globalekonomiska utsikterna. Jag ser 2023 lite som ett återhämtningsår där Getinge borde gynnas av att volymerna inom planerad kirurgi gradvis förbättras men också av att komponentproblematiken lättar och leveranskapaciteten förbättras, vilket borde ha en positiv effekt på såväl intäkter som marginaler.

Jag har redan börjat se vissa tecken på förbättringar med en god efterfrågan på ventilatorer i Kina och förbättrad efterfrågan inom planerad kirurgi. Det här talar för att Getinge skulle kunna uppvisa organisk tillväxt redan i det första kvartalet, vilket jag tror skulle ses som positivt efter sju kvartal i rad med negativ tillväxt. Det är något jag tror kommer att minska marknadens oro för helårsprognosen och givet att första kvartalet är det sista kvartalet med tuffa jämförelsetal för ventilatorer borde tillväxten gradvis kunna förbättras under kommande kvartal.

Förbättrade volymer talar för att bruttomarginalen kan hålla uppe relativt och vara hög i ett historiskt perspektiv. Jag tycker samtidigt att det finns goda argument för att marginalerna gradvis kommer att förbättras under året med stöd av högre volymer, effekter från prisökningar samt positiv effekt i försäljningsmixen med en ökad försäljning av produkter med en högre lönsamhet. Det här gör att Getinge ser ut att kunna växa vinsten per aktie med tio procent i år. 

Under de senaste åren har Getinge lyckats förbättra den underliggande marginalen samtidigt som avkastningen på sysselsatt kapital har ökat markant. Det här är något jag inte tycker återspeglas i dagens värdering. Samtidigt möjliggör den förbättrade balansräkningen tillväxt- och marginaldrivande förvärv.

Getingeaktien

Köp aktier

Martin Björsell

Martin Björsell arbetar som aktiemarknadsstrateg på Private Banking och är vår talesperson när det gäller svenska aktier.

Här finner du en ansvarsfriskrivning med länkar till analyser från Nordea Research och Martins egna innehav.

 

Börs och investeringar
Insikter