Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

2022-03-03 14:00

Hur påverkas ekonomin av kriget i Ukraina? Chefekonomen svarar

Rysk invasion av Ukraina. Chefekonom Annika Winsth svarar på frågor om hur ekonomin påverkas.

Hur påverkas finansmarknaderna av invasionen av Ukraina?

Den fullskaliga invasionen av Ukraina får flera konsekvenser på finansmarknaderna. Osäkerheten är mycket stor, vilket leder till kraftiga rörelser där råvarupriser stiger markant, börser och räntor faller och världsvalutor som dollarn stärks medan mindre valutor som kronan försvagas. Hur lång tid det tar innan nya jämvikter nås beror på utvecklingen i Ukraina.

Hur påverkas den globala ekonomin?

Skillnaderna länder emellan är stora. USA som ligger längre bort påverkas mindre än Europa som har Ryssland som grannland och också i vissa fall betydande handel med dem. En överhängande risk är att priser stiger markant och att det dröjer sig kvar. Hög inflation urholkar köpkraften och dämpar konjunkturen. 

Hur påverkas svensk ekonomi? 

De direkta ekonomiska effekterna för svensk ekonomi blir sannolikt små. Vår handel med Ryssland är liten. De svenska företag som verkar i Ryssland eller har stor handel med dem kan dock komma att drabbas hårt. Den största risken är annars, även för Sverige, kraftigt stigande priser, men också att hushållens förmögenhet urholkas då börserna faller. 

Hur väntas centralbankerna agera?

Även här är det skillnader länderna emellan som i mångt och mycket beror på närhetsprincipen, men också av risken för överhettning. Den amerikanska centralbanken FED lär höja räntan i mars, om än mindre än tidigare förväntat, och kommer därefter fortsätta att strama åt kommande möten. För den europeiska centralbanken ECB är utgångsläget mer svårbedömt då banken måste väga hög inflation mot risken för en mer markant konjunkturnedgång. Sannolikt avvaktar ECB längre med att strama åt än vad som var förväntat före invasionen. Även Riksbanken lär avvakta och följa utvecklingen noga. Riksbanken hade inte bråttom att strama åt före invasionen och har det än mindre nu. Det talar för en fortsatt svag krona.

Kommer Sverige få högre energipriser?

Många priser har redan stigit markant och inte minst energipriserna kan komma att förbli höga och riktigt höga om det skulle visa sig att rysk gas inte är att räkna med. Med tanke på att de svenska offentliga finanserna är goda och vi går till val i år är det sannolikt att politikerna kompenserar hushåll och företag om det skulle visa sig bli mycket problematiskt. 

Hur kommer priserna märkas för konsumenter?

Ryssland och Ukraina är stora producenter av energi och livsmedel, men även fraktpriserna kan komma att stiga och ligga kvar på höga nivåer en längre tid. Det talar för en relativt bred uppgång, särskilt då transportkostnaderna påverkar i stort alla branscher och varor.

Chefekonom Annika Winsth
Börs och investeringar
Insikter