2024-03-19 14:29

Inrego: ”Pensionslösningen är en del av vårt cirkulära tänk”

Visionen är att ställa om världens IT-konsumtion till att bli hållbar. Och visst är Inrego på god väg. Tillsammans med kunderna räddade de förra året 350 000 IT-produkter. – När man som vi jobbar så fokuserat med hållbarhet är det självklart att också ha en pensionslösning som är hållbar för medarbetarna, säger Karin Rådenman, CFO på Inrego.
Collage with woman and project room
Karin Rådenman, CFO på Inrego.

Varje år skrotas mer elektronik än den totala vikten av världens tyngsta sammanhängande byggnad, kinesiska muren. 

Det säger något om marknaden och möjligheterna för Inrego, som jobbar med cirkulära IT-lösningar och köper stora mängder av använd IT-utrustning från både företag och offentlig sektor, säkerhetsraderar och rekonditionerar den och säljer den sedan vidare så att den kan användas åtminstone ett varv till. 

De miljömässiga vinsterna är uppenbara. I en rapport som Inrego låtit göra framgår att i snitt 12 procent av tjänsteföretagens totala utsläpp kommer från inköp av IT-hårdvara. 

– Mellan 80 och 95 procent av utsläppen uppstår i produktionen. Därtill kommer användningen av mineraler och metaller som är miljöbelastande att utvinna, säger Karin Rådenman. 

Mellan 80 och 95 procent av utsläppen uppstår i produktionen. 

Karin Rådenman, CFO på Inrego

Återanvänd IT har därför ett markant lägre klimatavtryck än ny. En milstolpe var 2010 när Inrego skapade en koldioxidberäknare som kunde tydliggöra nyttan med att återbruka IT-produkter. Därefter har Inrego vidareutvecklat modellen tillsammans med IVL, Svenska Miljöinstitutet och i dag kan den visa koldioxidpåverkan på komponentnivå för varje enskild IT-produkt. 2023 gav Inrego nytt liv till 350 000 IT-produkter, vilket gav koldioxidbesparingar på hela 87 300 ton.  

Självklart med hållbar pensionslösning 

Inregos resa hänger tydligt samman med utvecklingen i branschen och globala trender. I takt med den cirkulära ekonomins framväxt har också Inrego utvecklats.  Detta sker i takt med att såväl kunder som medarbetare ställer högre hållbarhetskrav. 

– Kunderna är mer medvetna och synen på begagnat är helt annan. De söker hållbara och klimatsmarta alternativ och vet att kvaliteten på begagnat inte är lägre än nya produkter. 

Hållbarhet har blivit synonymt med kvalitet. Det gäller i alla led – också på Inrego som lägger stor vikt vid långsiktiga lösningar för medarbetarna, säger Karin Rådenman. 

Hållbarhet har blivit synonymt med kvalitet. Det gäller i alla led – också på Inrego, som lägger stor vikt vid långsiktiga lösningar för medarbetarna. 

Karin Rådenman, CFO på Inrego.

Karin Rådenman lyfter betydelsen av en flexibel pensionslösning som del av att vara en attraktiv arbetsgivare. 

– Vårt företag bygger på mänskliga insatser i hållbarhetsbranschen. Då måste vi självklart kunna erbjuda våra medarbetare en komplett pensionslösning som är flexibel och hållbar och erbjuder de anställda en god ekonomisk trygghet i form av framtida lön och skydd under arbetstiden. Vi vill ju att de ska trivas och stanna länge hos oss.

För Inrego föll valet av pensionslösning på Nordea Node – därför att lösningen knyter ihop de anställdas pensioner, försäkringar och förmåner på ett och samma ställe kombinerat med rådgivning. Eftersom Inrego redan är företagskund hos Nordea får bolaget alltså en helhet kring banktjänster, pensioner och försäkringar. 

Nordea Node är helt digitalt och väldigt användarvänligt. 

Karin Rådenman, CFO på Inrego.

– Nordea Node är helt digitalt och väldigt användarvänligt. Det är lätt och smidigt att sköta vår administration via Nordea Node genom att vi importerar data från vårt HR-system en gång i månaden. Samtidigt går det alltid att prata med deras hjälpsamma kundtjänst och lösa eventuella problem snabbt, säger Karin Rådenman.

Försäkringarna och pensionsavsättningarna går att anpassa och man kan själv välja att ta bort eller lägga till utifrån behovet. I sjukförsäkringen ingår även förebyggande och rehabiliterande tjänster som till exempel tillgång till samtalsstöd.

Om Nordea Node

  • Effektivt och tryggt verktyg för arbetsgivaren
  • En riktigt bra tjänstepension och en förmånsportal för de anställda
  • Komplett försäkringsskydd med förebyggande hälsotjänster
  • Alla förmåner på ett ställe
  • Digital eller personlig pensionsrådgivning
Läs mer

Förvärv av Advinans - "Nu ger vi kunderna mer pension för pengarna"

  • När Nordea Liv & Pension tog det strategiska beslutet att växa bland företagskunder, saknades den viktiga digitala funktionaliteten som krävdes för att nå dit. 
  • Detta hade däremot fintechbolaget Advinans med sina 40 specialister inom digital utveckling och sin ledande digitala plattform för tjänstepensioner. 
  • Advinans å andra sidan saknade en kapitalstark ägare med en stor kundbas och ett brett utbud av produkter och tjänster.
  • 2023 förvärvade därför Nordea Liv & Pension  Advinans, med ambitionen att växa och bli en digital föregångare inom tjänstepensioner.
Läs mer
Hållbarhet