Caroline Törnquist

2021-06-02 15:44

Köpa fritidshus? Så undviker du juridiska fallgropar

I år drömmer många om fritidshus. Innan du slår till gäller det att tänka till, inte minst vad gäller den juridiska biten. Här listar Nordeas familjerättsjurist Caroline Törnquist vad du bör tänka på.
nordea-familjerättsjurist-caroline-tornquist

Även i år är intresset för fritidshus stort. Många har en drömbild, men det är viktigt att också vara rationell. Det finns mycket att tänka på innan man slår till, särskilt dessa två frågor - vem köper du med och vad kan det få för konsekvenser?

- Ju mer man tänker till i förväg, desto mindre är förhoppningsvis risken att konflikter uppstår och att drömmen om fritidsboendet slutar i en tråkig arvstvist. Beroende på vem du köper tillsammans med finns det saker att tänka igenom och tydligt reglera innan ni betalar och tillträder, säger Caroline Törnquist.

Letar du fritidshus? Vi kan hjälpa dig med köpet

Det spelar roll med vem du köper fritidshus med – är det tillsammans med din sambo, dina syskon eller kanske gemensamt föräldrar och barn? Hennes råd är att ta hjälp av en familjerättsjurist för att få hjälp redan från start. 

Om du köper tillsammans med din sambo 

Tvärtemot vad många kanske tror så omfattas fritidshus inte av sambolagen. Sambolagen omfattar endast permanent bostad och lösöre som köpts för att användas tillsammans. Köper ni ett fritidshus som sambor är det viktigt att tänka till – ni behöver dels anpassa ägandet utifrån era respektive insatser i fritidshuset, och dels hur ni fördelar de löpande kostnaderna för fritidshuset. Det kan handla om till exempel el, vatten eller sophämtning. Kom också ihåg att reglera eventuella skuldförhållanden er emellan. Om ni till exempel äger hälften var av fritidshuset, men endast en av er betalar för en större renovering eller har gått in med en större kontantinsats, då bör detta regleras mellan er i ett skuldebrev.

Viktigt att komma ihåg är att sambor inte ärver varandra. Om olyckan är framme är det barn som ärver sin förälder, och det gäller även om barnet är omyndigt. Har man inga barn är det föräldrar till den avlidne som ärver, och finns det inga föräldrar ärver syskon. För att sambor ska ärva varandra krävs det att man skriver ett testamente. 

Om du köper tillsammans med dina syskon 

Även som syskon kan det vara klokt att tänka till när det gäller ett gemensamt ägande av en fritidsfastighet. Familjer ser olika ut och alla syskon har inte alltid lika ekonomiska möjligheter. Som utgångspunkt kan man tänka sig att man äger i proportion till sin ekonomiska insats, till exempel om du betalar 60 % av köpeskillingen så äger du motsvarande andel i fastigheten. Självklart ska man också ta hänsyn till att andra syskon kanske lägger ned tid och pengar på att sköta om fritidshuset löpande. Var också noga med att reglera de villkor som ska gälla när det kommer till samägande, alltså när flera personer gemensamt äger till exempel en fastighet, i ett skriftligt avtal.

Det finns många frågor att lyfta - vilka veckor ska vem nyttja fritidshuset och vad gäller vid renovering och löpande underhåll? Om ett syskon vill ”lyxrenovera” och det andra syskonet vill har kvar den mer spartanska inredningen – hur hanterar ni det? Äger ni olika stora delar, ska ni betala eventuella renoveringar i förhållande till ägandet? Eller delar ni alla lika på den typen av kostnader?

Försök också att komma överens om vad som ska gälla om något syskon kommer vara i fritidshuset mer än övriga, ska hen då betala större del av de löpande kostnaderna än övriga syskon? Och vad ska gälla om någon av er vill ”kliva av” ägandet – måste de andra syskonen köpa ut hen? Ni behöver också tänka på vad som händer vid dödsfall. Syskon ärver inte varandra i första hand, så arvet kommer styras av hur respektive syskons familjesituation ser ut. Även här är det viktigt att skriva ett testamente för att det ska bli som ni vill. 

Om föräldrar och barn köper tillsammans 

Många har en önskan om ett generationsboende för sin familj, till exempel att man köper en större fastighet tillsammans för att sedan bygga flera mindre hus på tomten så att alla får plats och har sitt eget boende i takt med att familjen växer. Men vad händer när föräldrarna inte bor kvar i det stora huset eller ”huvudbyggnaden”? Vem får rätt att bo i det huset då – den av barnen med störst familj eller kanske den som nyttjar fritidsboendet mest? Det är viktigt att i förväg diskutera och tydligt bestämma vad som gäller. - Jag får ofta höra att ’våra barn är så ense’, men man får inte glömma att både barnens respektive och barnbarnen kan ha synpunkter och önskemål, säger Caroline Törnquist.

För ekonomiska tips vid köp av fritidshus - läs mer här.

Privatekonomi