Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

2021-06-16 09:57

Kraftig tillväxt för hållbarhetslänkade lån

Intresset för hållbarhetslänkade lån har ökat kraftigt på senare år, och Nordea är störst i Norden sett till volym. Utvecklingen uppmärksammades nyligen av tidningen Realtid i en artikel.

– Idag innehåller i princip alla våra möten med kunder på Nordea samtal om möjligheterna till hållbar finansiering, säger Ebba Ramel, ansvarig för hållbar finansiering Nordea Sverige, till tidningen.

Det ökade intresset syns i statistiken. Enligt Bloomberg har andelen hållbarhetslänkade lån i Norden av den totala syndikerade lånevolymen ökat stadigt, från 6 procent 2019 till 38 procent under första kvartalet 2021.

De vanligaste produkterna är gröna lån och hållbarhetslänkade lån. Så vad är då skillnaden mellan dessa? Om ett företag tecknar ett grönt lån innebär det att de lånade pengarna skall användas till gröna investeringar, till exempel gröna tillgångar och projekt. Detta är ofta förknippat med en ränterabatt. Ett hållbarhetslänkat lån ger företagen en större frihet över hur det lånade beloppet ska användas. Företaget ska dock leva upp till ett på förhand bestämt hållbarhetsmål. Räntan sänks om målet uppfylls, och omvänt riskerar företaget straffränta om det inte lever upp till målet.  

– Alla typer av företag har tillgång till hållbarhetslänkade lån så länge man kan visa att de hållbarhetsmål man vill knyta till finansieringen är tillräckligt ambitiösa men framförallt relevanta för den branschen man verkar i, säger Ebba Ramel till Realtid. 

Idag innehåller i princip alla våra möten med kunder på Nordea samtal om möjligheterna till hållbar finansiering.

Ebba Ramel, ansvarig för hållbar finansiering på Nordea Sverige.

Nordea är den nordiska bank som är med i flest hållbarhetslänkade lån sett till 2020-2021, antingen som hållbarhetskoordinator eller i en annan aktiv roll, enligt data från Bloomberg. Lånen har blivit ett sätt att bredda erbjudandet där Nordea genom finansiella incitament kan hjälpa kunderna i deras hållbarhetsarbete. Att samtala om hållbarhetslänkade lån har blivit en naturlig del av kundsamtalet, där nästan alla kundmöten innehåller ett samtal om hållbar finansiering, berättar Ebba Ramel.

Den bank som agerar hållbarhetskoordinator arbetar nära bolaget för att ta fram de mål som företaget behöver leva upp till. Det är en viktig roll där rätt hållbarhetsrelaterade nyckeltal behövs tas fram för varje företag så att de blir tillräckligt ambitiösa men också realistiska att nå.

Uppföljningen av målen sker varje år där företagen rapporterar till bankerna hur väl de har lyckats med de uppsatta målen. Återrapporteringen sker genom ett efterlevnadsintyg där låntagaren visar huruvida målen har uppnåtts eller inte. Räntan kan sedan korrigeras mot utfallet.

Hållbarhet
Tillväxt i företag