Marknadssyn: Goda förutsättningar

Johan Larsson

2024-02-29 10:58

Aktiemarknaden klättrar allt högre och under februari med stöd från en rapportperiod som var bättre än väntat och från ekonomisk data som fortsätter att överträffa analytikernas estimat. Den starka utvecklingen tillsammans med inflationsdata som överraskar på uppsidan lyfter även obligationsräntorna. Marknaden har rättat in sig och prisar nu in mer rimliga förväntningar kring kommande räntesänkningar. Med fokus på USA ser värderingen lätt ansträngd ut, och kan bli ett problem om bolagen inte lever upp till vinstförväntningarna, men vi fortsätter att se en utveckling som ger stöd åt vår rekommendation att övervikta aktier på bekostnad av obligationer.

Positiva inledningen på året håller i sig

Aktiemarknaden fortsätter att klättra allt högre med nya toppnoteringar i såväl USA och Europa som i Japan. Den starka utvecklingen får stöd från förbättrade tillväxtutsikter och en rapportperiod som var bättre än väntat. Samtidigt ser sentimentet nu ansträngt ut och det ökar risken för en kommande korrigering. Vi ser att de goda förutsättningarna fortsatt talar för att uppgången i aktiemarknaden kan hålla i sig framöver, men jämfört med inledningen på året sannolikt i ett lägre tempo.

Förbättrade tillväxtutsikter

Från ett investerarperspektiv ser utsikterna fortsatt goda ut. Det har varit motvind för de tillverkande bolagen, men här syns nu ljus i tunneln där företagens justering av lagernivåerna av allt att döma är på väg att nå ett slut. Detta samtidigt som tjänstesektorn fortsätter att gå bra, och den utvecklingen ser även ut att hålla i sig framöver.

USA fortsätter att vara den region som går bäst, detta medan både Europa och Japan varit nära eller redan befinner sig i en så kallad teknisk recession, två på varandra följande kvartal med negativ tillväxt. Även Kina har utvecklats sämre än väntat. Det finns tecken på förbättrade utsikter även för dessa regioner, där återhämtningen får stöd från lägre inflation, låg skuldsättning i den privata sektorn, reallöneökningar, och stärkta utsikter i tillverkningssektorn. Vi förväntas oss att tillväxten kommer att bli lägre framöver men fortfarande tillräcklig hög för att ge stöd åt riskfyllda tillgångar.

Kommande räntesänkningar

I takt med att inflationen fortsätter att falla tillbaka mot inflationsmålet förväntar vi oss en mindre åtstramande penningpolitik framöver. Under inledningen på året förväntade sig marknaden nästan sju räntesänkningar under 2024, från såväl Fed som ECB. Den siffran har nu reviderats ned till mer realistiska 3-4 sänkningar, och detta med start från sommaren. 

Från centralbankshåll kommuniceras att räntesänkningarna fortsatt är beroende av inkommande data, med fokus på inflation, sysselsättning och den aggregerade efterfrågan. 

Under de två senaste åren har aktiemarknaden följt utvecklingen i räntemarknaden, men i en miljö där inflationen närmar sig inflationsmålet, och där utsikterna stärkts, blir ränteutvecklingen inte längre den styrande faktorn. Som ett resultat kommer portföljer som är diversifierade mellan obligationer och aktier sannolikt leverera en mer stabil avkastning. Där marknaden återigen kommer fokusera mer på den ekonomiska utvecklingen, vinstutvecklingen och värderingsfaktorn.

En mer jämnt fördelad vinsttillväxt

Förra året landade den globala vinsttillväxten runt nollan, men med stora variationer mellan regioner och sektorer. Specifikt var det USA och Japan som uppvisade den mest positiva utvecklingen. Med fokus på sektorer var det råvaruproducenterna och hälso- och sjukvårdssektorn som hade den mest negativa utvecklingen, och där svagheten för dessa sektorer även återspeglade den ekonomiska utvecklingen.

I år ser utsikterna mer stabila ut med en mer jämnt fördelad vinsttillväxt, där samtliga sektorer och regioner förväntas uppvisa positiv vinsttillväxt under innevarande år. Om historien upprepar sig finns det även goda förutsättningar för vinsttillväxten att överträffa nuvarande estimat.

Högre värdering, framförallt i USA

Värderingen i aktiemarknaden med fokus på globala aktier ligger nu en bit över sitt historiska snitt. På dagens nivåer, och trots uppgången, är det fortsatt fördel aktier relativt obligationer men övertaget på aktiesidan har minskat. Det är dock bara i USA som värderingen är ansträngd, och med en kraftig koncentration till framförallt de tekniktunga sektorerna. Faktum är att om man tar hänsyn till de långsiktiga tillväxtutsikterna, eller helt enkelt den förväntade lönsamhetsutvecklingen under kommande år, verkar till och med USA och tekniksektorerna vara rimligt värderade. Men det kräver samtidigt att prognoserna håller och att den positiva utvecklingen fortsätter.

I takt med uppgången har sentimentet kommit att se allt mer ansträngt ut. Investerare har blivit allt mer positiva och med det så har även allokeringen till aktier ökat markant. Risken för en mer kortsiktig rekyl har ökat, men sett ur ett 12-månaders perspektiv fortsätter fundamenta att peka till fördel för aktier.

Johan H Larsson

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Börs och investeringar