Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Marknadssyn: Hett, men inte för hett (uppdatering)

2021-08-09 10:42

Ökad konsumtion har lyft den globala tillväxten, men det handlar inte bara om ökad privatkonsumtion utan många företag har också höjt investeringsnivån. Den största oron för investerare är huruvida hög inflation kommer att leda till för stram monetär policy för snabbt. Även om Federal Reserve högst sannolikt kommer att dra ner på tillgångsköpen förr eller senare bör detta redan vara allmän kännedom för marknaden, och därmed ett mindre problem än 2013. I vår mening pekar utsikterna fortsatt mot fördel aktier framför räntepapper och vi behåller vår aktieövervikt.

Positiva ekonomiska utsikter

Den kraftiga konsumtionsåterhämtningen har eldat på den globala tillväxten och det ser fortsatt ljust ut. Men det är inte bara privatpersoner som öppnat plånboken, företag och offentlig sektor har också börjat investera. Sammantaget formar sig en makromiljö som ser väldigt annorlunda ut jämfört med hur det såg ut efter finanskrisen. Problemen relaterade till uppdämd efterfrågan och komponentbrist kommer sannolikt leda till stora svängningar i inkommande makro- och inflationsdata. På kort sikt har stark data fått investerare att oroa sig över centralbankernas reaktionsfunktion. För marknaden blir det centralt att centralbankerna framöver rör sig försiktigt och transparent. Efter den initiala återhämtningen kommer den ekonomiska aktiviteten fortsatt att vara het, men inte för het. Det är fortsatt en bra miljö för aktier relativt räntepapper, men den starkaste avkastningen är sannolikt bakom oss.

Växande inflationsrädsla

Den starka ekonomiska återhämtningen kombinerat med baseffekter har pressat upp inflationsnivåerna avsevärt. Med inflationsrädsla på uppgång har centralbankerna gjort sitt bästa för att mildra oron. Trots en snabb ekonomisk återhämtning kommer monetär policy inte att stramas åt för snabbt. Men några justeringar är nästintill garanterade, och Federal Reserve har indikerat att tillgångsköpen kan dras ned senare i år, kanske redan under tidig höst. Eftersom allt detta redan kommunicerats bör det också vara inprisat till hög grad.

Centralbankerna argumenterar också för att den högre inflationen är ’transitory’ och att situationen snart normaliseras, men de poängterar också att utsikterna är osäkra. Givet storleken på både de penning- och finanspolitiska stimulanserna finns det helt klart risker associerade med denna prognos. Även om inflationen sannolikt kommer att vara högre under det kommande decenniet än under det föregående räknar vi med en inflation på 2-3% under 2021 och 2022. Det är generellt sett en bra miljö för aktier, med stigande marginaler.

Flaskhalsar under resterande del av året

I takt med att allt fler blivit vaccinerade, ekonomierna har börjat öppna upp, och den ekonomiska aktiviteten har skjutit i höjden, har det funnits betydande problem med komponentbrist och förseningar i försörjningsleden. Givet de ekonomiska utsikterna och accelererande uppbyggnad av lagernivåer världen över lär dessa problem hålla i sig ett tag. En stor del av problemet har handlat om frakt via fartyg och problem vid lossning av gods i många hamnar. Dessa problem är övergående och vi tror är situationen kommer leda till att tillväxten skjuts på framtiden, inte att den stannar av. Den starka underliggande tillväxten förväntas också motverka en del av de kortsiktiga negativa effekterna.

Fortsatt uppsida för vinstestimaten

Bolagsrapporterna för Q2 visade återigen att konsensusestimaten har varit för försiktiga under återhämtningen från förra årets nedstängningar. Trots historiskt hög vinstguidning före rapporterna har amerikanska bolags vinster återigen slagit förväntningarna med marginaler som inte setts innan Q2 förra året. De senaste fyra kvartalen har levererat vinster mer än 25% högre än vad som förväntades vid periodens start. Givet detta tror vi att analytikerna fortfarande är för försiktiga vad gäller de kommande kvartalen, men vi räknar med att marginalen med vilka vinsterna slår förväntningarna gradvis kommer ner.

Ladda ner strategin här. 

Johan H Larsson

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Börs och investeringar