Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue
chief-strategist-nordea-johan-h-larsson
Chefsstrateg Johan H Larsson.

Marknadssyn: hett, men inte för hett

2021-06-30 10:22

Ökad konsumtion har lyft den globala tillväxten, men det handlar inte bara om ökad privatkonsumtion utan många företag har också höjt investeringsnivån.

Ökad konsumtion har lyft den globala tillväxten, men det handlar inte bara om ökad privatkonsumtion utan många företag har också höjt investeringsnivån. Men med hög ekonomisk aktivitet och omfattande stimulanser kommer rädslan för stigande inflation, och centralbankerna är återigen på väg att hamna i fokus. Vi höjer både europeiska aktier och europeiska obligationer inom Investment Grade till övervikt. Givet de starka ekonomiska utsikterna håller vi fast vid att övervikta aktier relativt obligationer.

Positiva ekonomiska utsikter

Den kraftiga konsumtionsåterhämtningen har eldat på den globala tillväxten och det ser fortsatt ljust ut. Men det är inte bara privatpersoner som öppnat plånboken, företagen har också börjat investera. De globala investeringarna förväntas återhämta sig i en mycket snabbare takt jämfört med hur det såg ut efter finanskrisen. Sammantaget formar sig en makromiljö som ser väldigt annorlunda ut jämfört med hur det såg ut efter finanskrisen. Problemen relaterade till uppdämd efterfrågan och komponentbrist kommer sannolikt leda till stora svängningar i inkommande data men den globala ekonomin står trots allt stadig, med utsikter som pekar i riktning mot ökade investeringar och som är på väg att överträffa tillväxtbanan som rådde före pandemin.

Rädsla för ökad inflation

Rädslan för ökad inflation har börjat breda ut sig och centralbankerna har gjort sitt bästa för att lugna marknaderna, och betonar att inflationsökningen är tillfällig, att de har läget under kontroll, och att situationen snart kommer normaliseras.

Ansträngningarna har dock inte lyckats övertyga marknaden helt, och med historiskt låga räntor tillsammans med ett extremt penning- och finanspolitiskt stöd finns givetvis också känslan att det kan vara annorlunda denna gång. Även om vi inte förväntar oss att inflationen ska vara hög under flera år så finns det samtidigt starka argument för att inflationen i alla fall kommer vara förhöjd under det kommande året.

Flaskhalsar under resterande del av året

I takt med att allt fler blivit vaccinerade, ekonomierna har börjat öppna upp, och den ekonomiska aktiviteten har skjutit i höjden, har det funnits betydande problem med komponentbrist och förseningar i försörjningsleden. En stor del av problemet har handlat om frakt via fartyg och problem vid lossning av gods i många hamnar. Dessa problem är övergående och vi tror är situationen kommer leda till att tillväxten skjuts på framtiden, inte att den stannar av. Den starka underliggande tillväxten förväntas också motverka en del av de kortsiktiga negativa effekterna.

Fed i fokus

Vid FOMC-mötet i juni levererade Federal Reserve ett något hökaktigare budskap. Tidigare hade man angett att ingen räntehöjning skulle ske före 2024, och vid upprepade tillfällen har man sagt att den nuvarande inflationen ses som övergående och att den till stor del handlar om baseffekter och höga energipriser. Inflationsutsikterna för nästkommande två år lämnades mer eller mindre oförändrade, och därmed verkar ribban för när man kan tänka sig att agera ha sänkts givet att centralbanken nu ser två räntehöjningar under 2023. Detta ska jämföras med noll räntehöjningar under 2023 vid mötet i mars. Den beslutsfattande kommittén har också börjat diskutera när man ska börja minska sina månatliga obligationsköp men har ännu inte beslutat om när det ska ske. Mötet erbjöd ingen ytterligare information kring frågan om eventuell ”tapering”.

Fortsatt uppsida för vinstestimaten

Bolagsrapporterna för Q1 slog återigen konsensusestimaten med bred marginal, och estimaten har överlag varit alltför konservativa under det gångna årets återhämtning. Marknadsreaktionen på bolagsrapporteringen var denna gång mer dämpad, detta trots den påföljande skarpa upprevideringen av vinstestimaten. Marknaden har samtidigt stigit under kvartalet vilket verkar peka mot att i alla fall investerarna anpassat sig till situationen. Analytikerna jagar fortfarande verkligheten och vid någon tidpunkt finns risken att man väljer att överkompensera, men som det ser ut nu ser vi fortfarande potentialen för ytterligare positiv estimatrevidering framöver..

Johan H Larsson och Sebastian Källman

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Börs och investeringar