Marknadssyn: Kommer uppgången hålla i sig?

Johan Larsson

2024-01-08 09:39

Inflationen fortsätter att falla tillbaka. Centralbankerna signalerar att styrräntan höjts för sista gången och av allt att döma väntar det räntesänkningar runt hörnet. Tillväxten ser ut att hålla i sig, och ovanpå den utvecklingen är vinsttillväxten tillbaka. Summerat tecknas bilden av en miljö som borde vara positiv för aktier. Även om tillväxten ser ut att bli lägre framöver kommer den vara tillräcklig för att företagen ska kunna växa sina vinster. Fortsatt övervikt aktier men istället för att undervikta den korta ränteexponeringen eller kassapositionen väljer vi nu obligationer. 

Stark avslutning på 2023

I linje med säsongsmönstret var det skakigt på börsen under höstmånaderna. Kraftigt stigande obligationsräntor vägde på utvecklingen och ovanpå det fick vi även geopolitisk oro med fokus på konflikten mellan Israel och Hamas. Konflikten ser ut att hålla i sig men det ser samtidigt inte ut som den riskerar att sprida sig. I USA har den politiska turbulensen avtagit något i och med att den amerikanska kongressen fick en ny talman, men nya diskussioner kring en höjning av skuldtaket är att vänta.

Under november och december har marknaden studsat tillbaka, och det med besked. Inflationen fortsätter att falla tillbaka och centralbankerna signalerar att sista räntehöjningen ligger bakom oss. Istället väntar det räntesänkningar runt hörnet. Stärkt av utvecklingen och kommunikationen från Fed har marknaden börjat prisa in kommande räntesänkningar och det så tidigt som i vår. Utvecklingen har lett till fallande obligationsräntor och när räntorna fallit har aktiemarknaden studsat tillbaka.

Är en amerikansk mjuklandning inom räckhåll?

Den senaste makrostatistiken tecknar bilden av ett avtagande pris- och lönetryck i USA. Samtidigt ser tillväxten ut att hålla i sig och en amerikansk mjuklandning ser ut att vara inom räckhåll. Många av de faktorer som påverkat inflationsutvecklingen negativt ser ut att bromsa in framöver. En stor del av det amerikanska konsumentprisindexet utgörs till exempel av hyran man får betala för att bo, och här syns allt tydligare tecken på en kommande avmattning.

För att inflationen ska återvända till målet om 2 procent krävs dock lägre löneökningar. Dagens lönetillväxt kring 4 procent är för hög och en mer uthållig nivå skulle vara löneökningar kring 3 procent. Successivt har arbetsmarknaden börjat röra sig mot nivåerna som gällde före pandemin och den utvecklingen pekar i riktningen mot lägre lönetillväxt framöver. Trots en fortsatt god tillväxt, och trots fortsatt god efterfrågan, har antalet personer som står till arbetsmarknadens förfogande ökat, och den utvecklingen förväntas också bidra till en mer dämpad löneutveckling framöver.

Högre räntenivåer har dämpat tillväxten men sett till de negativa effekterna är förhoppningen att det värsta nu ligger bakom oss. En fortsatt stabil arbetsmarknad med hälsosamma löneökningar pekar också i riktningen mot att konsumtionen håller i sig. Även om tillväxten sannolikt kommer bli något lägre framöver kommer den samtidigt vara tillräcklig.

Kommer Fed sänka styrräntan under våren?

I linje med att inflationen fortsätter att falla tillbaka och balansen i arbetsmarknaden förbättras, signalerar både Fed och ECB att den sista höjningen av styrräntan nu ligger bakom oss. Resan tillbaka mot inflationsmålet på 2 procent kommer sannolikt inte vara spikrak, och den sista delen av att få ned inflationen till inflationsmålet har en historik av att vara lite av en utmaning. 

Budskapet om ett behov av högre räntor har upprepats under en längre tid men nu kommuniceras istället att det väntar räntesänkningar runt hörnet. Marknaden har kontinuerligt försök ge sig på att spekulera kring en kommande omsvängning i den förda penningpolitiken. Hittills utan att ha fått rätt, och processen att rätta in sig har bitvis varit smärtsam, men jämfört med tidigare ser förutsättningarna den här gången i alla fall bättre ut. Även denna gång väljer dock marknaden att gå före, där Fed ser tre räntesänkningar under 2024 men där marknaden snabbt prisat in det dubbla.

Vinsttillväxten tillbaka

Med mindre fokus på inflation och styrräntor tror vi att bolagens vinsttillväxt återigen kommer hamna i fokus. För globala aktier ser 2023 års vinsttillväxt ut att landa nära nollstrecket men under 2024 förväntas vinsttillväxten återvända till mer normala förhållanden, och i dagsläget prisar marknaden in en vinsttillväxt kring drygt 10 procent. 

Om den ekonomiska tillväxten håller i sig är det också rimligt att förvänta sig att det finns goda förutsättningar för ytterligare vinsttillväxt. Estimaten brukar visserligen vara lite väl optimistiska inför starten av ett nytt år men inte alla är lika övertygade om att vi lagt recessionshotet bakom oss, och det är också något som kan ha smugit sig in i vinstestimaten för 2024. Positivt är även att värderingen inte sticker ut utan endast ligger strax över sitt historiska snitt.  

Johan H Larsson

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Börs och investeringar