Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Marknadssyn: Marknaden söker riktning

Johan Larsson

2023-04-28 10:04

Efter att bankoron avtagit och marknaden studsat tillbaka blev utvecklingen mer sidledes under april. I Europa och Kina fortsätter utvecklingen att överraska positivt. Samtidigt pekar utvecklingen i USA mot en kommande inbromsning, men vårt grundscenario utgår fortsatt från att det inte blir en hårdlandning. Vi behåller vår neutrala allokeringsrekommendation mellan aktier och obligationer. Med fokus på regioner rekommenderar vi nu en övervikt mot Tillväxtmarknader och detta på bekostnad av exponeringen mot Nordamerika.

Minskad bankoro

Bankoron som framförallt fokuserat på USA har stabiliserats men inte försvunnit. Det finns fortfarande tecken på stress, inte minst med fokus på kapitalutflöden från bankerna, men en större systematisk kris verkar i nuläget osannolik. Volatiliteten har fallit tillbaka och aktiemarknaden stärkts. Marknadsräntorna som föll kraftigt i samband med turbulensen i mars har också studsat tillbaka, men utvecklingen i april har överlag varit mer sidledes. Marknaden förväntar sig att Fed inom en snar framtid kommer göra paus i räntehöjningarna och det har också bidragit till att lugna marknaden. Om vi kommer få se räntesänkningarna under året är fortsatt osäkert. Den stora osäkerheten kring de ekonomiska utsikterna består och vi behåller vår neutrala allokeringsrekommendation mellan aktier och obligationer.

Stärkta utsikter för tillväxtmarknader

Efter en stark start på året med stor optimism kring helomvändningen från Kina har utvecklingen för Tillväxtmarknader varit överraskande svag, och relativt övriga större regioner har regionen underpresterat. Utvecklingen har påverkats negativt av att indextunga Kina och Indien gått dåligt, och efter den inledande optimismen i år verkar investerarna tappat intresse. Samtidigt har det kommit positiv statistik som pekar i riktningen mot att den kinesiska tillväxten ser ut att bli starkare än väntat. Det är framförallt utvecklingen i tjänstesektorn som sticker ut men vi har också fått positiv statistik från fastighetsmarknaden. Givet att Kina inte har ett inflationsproblem att hantera finns det även utrymme för ytterligare stimulanser i händelse av att tillväxten skulle bli åt det svagare hållet. För Indien ser utsikterna positiva ut med en förväntad vinsttillväxt på 20 procent i år, och där den ekonomiska tillväxten spås bli 6.1 procent under 2023 och 6.6 procent 2024. Indien har tidigare gått starkt vilket påverkat värderingen men den senaste tidens korrigering har gjort värderingen mindre utmanande. 

Enligt IMF förväntas en ekonomisk tillväxt på 3.9 procent för tillväxtmarknadsregionen, klart över de 1.3 procent som förväntas för mer mogna ekonomier i västvärlden. Den relativt sett snabbare tillväxten har historiskt sammanfallit med perioder där Tillväxtmarknader gått bättre. Att såväl marknadsräntorna som den amerikanska dollarn sannolikt nådde en topp under föregående år är också något som kommer ge stöd åt utvecklingen framöver. Tillväxtmarknader handlas till en rabatt och ska så göra, men ett framåtblickande P/E-tal på 12 för 2023 ser vi som en attraktiv nivå. Samtidigt har utsikterna för USA försämrats och här är värderingen mer ansträngd med ett motsvarande P/E-tal på 18. Vi väljer att rekommendera en övervikt mot Tillväxtmarknader och övervikten sker på bekostnad av exponeringen mot Nordamerika.  

Utsikterna för USA fortsatt osäkra

Trots snabba och återkommande räntehöjningar har såväl den ekonomiska statistiken som utvecklingen i stort stått emot bättre än väntat. Sett till inköpschefsindex är utvecklingen i tjänstesektorn fortsatt stark där tillverkningssektorn är den svaga punkten. Utvecklingen ser som starkast ut i Europa och Kina men i USA talar det mesta för ett dämpat investeringsklimat där ledande indikatorer pekar i riktningen mot en kommande inbromsning, där stramare kreditvillkor förväntas väga på utvecklingen med lägre tillväxt som följd. Det är för tidigt att avgöra hur kraftig inbromsningen under andra det halvåret 2023 kommer bli och överlag är osäkerheten kring utsikterna fortsatt stor. Situationen är till stora delar redan känd i marknaden och bör därför också till viss del vara inprisad.

Vi närmar oss en paus i räntehöjningarna

På den positiva sidan har räntehöjningarna och inbromsningen i USA redan lett till att arbetsmarknaden inte ser lika ansträngd som tidigare. Lönetillväxten har börjat falla tillbaka vilket förväntas dämpa inflationen, och baseffekter från lägre energipriser har på sistone fått inflationen att falla tillbaka mer markant. Tillsammans bör utvecklingen minska trycket på Fed. Vid sidan av höjningarna kommer stramar kreditvillkor få samma effekt som ytterligare räntehöjningar och sammantaget finns det goda anledningar att tro att Fed snart kommer göra en paus i räntehöjningarna. Att Fed skulle inta en mer avvakta inställning för att avgöra vilken effekt räntehöjningarna kommer få på tillväxten verkar lämplig. I Europa är inflationen fortsatt hög och i mars steg kärninflationen till 5.7 procent, och utvecklingen betyder sannolikt att pressen på ECB kommer bestå ett tag till. Inflationen kommer falla tillbaka men för att närma sig inflationsmålet krävs sannolikt ytterligare åtgärder från ECB.

Fortsatt negativ revidering av vinstestimaten

Den negativa revideringen av de globala vinstestimaten höll i sig under april och den förväntade vinsttillväxten för 2023 är nu marginellt negativ. Den negativa utvecklingen grundar sig främst i fallande estimat för USA och för Tillväxtmarknader. Rapportperioden är inte avslutad och det är i skrivande stund för tidigare att avgöra hur bolagen ser på utsikterna. Givet att den ekonomiska utvecklingen överraskat positivt och givet den negativa estimatrevideringen sedan mitten på 2021 är det inte osannolikt att vi snart kan få se en något positivare utveckling, men detta under förutsättning att den ekonomiska tillväxten inte märkbart försämras.    

Institutionella investerare fortsatt försiktiga

I linje med att aktiemarknaden studsat tillbaka har även sentiment stärkts något. Institutionella investerare är fortsatt försiktiga med hög andel kassa och en låg exponering mot aktier. Om fundamenta förbättras kan man förvänta sig att exponeringen ökar men det är samtidigt inte mycket som tyder på att denna del av marknaden är på väg att ändra den rådande positioneringen som överlag kan beskrivas som defensiv.

Johan H Larsson

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Börs och investeringar