chief-strategist-nordea-johan-h-larsson

Marknadssyn: Ökad osäkerhet (uppdatering)

Johan Larsson

2022-08-05 11:14

Aktiemarknaden studsade tillbaka i juli, detta efter att Fed antytt att man kan komma att höja räntan i ett lägre tempo framöver. Svagare ekonomiska utsikter har fört med sig fallande räntor och ännu en gång leder fallande realränta till stigande börs. Uppgången i aktiemarknaden har inte fått stöd från makroutvecklingen och vi fortsätter rekommendera en neutral allokering mellan aktier och obligationer, detta mot bakgrund av den ökade osäkerheten och en obligationsmarknad som blivit allt mer attraktiv. 

Marknaden studsar tillbaka

Efter nedgångarna i juni studsade marknaden tillbaka med kraft under juli månad. Inflationen fortsatte visserligen att överraska på uppsidan, men efter att Fed antytt att man kan komma att höja räntan i ett lägre tempo framöver tog marknaden fart. Detta i skarp kontrast till föregående månad där budskapet om allt mer aggressiva räntehöjningar fick många investerare att kasta sig på säljknappen.

Om det varit ett utmanande år i aktiemarknaden så har det varit ännu värre i obligationsmarknaden. Vid slutet av månaden hade obligationsmarknaden återhämtat en del av tidigare nedgångar, men året som helhet sticker fortfarande ut i ett historiskt perspektiv. Uppgången i aktiemarknaden har inte fått stöd från makroutvecklingen och vi fortsätter rekommendera en neutral allokering mellan aktier och obligationer, detta mot bakgrund av den ökade osäkerheten och en obligationsmarknad som blivit allt mer attraktiv.

Osäkra utsikter kring kommande räntehöjningar

I juni levererade Fed den största räntehöjningen sedan 1994 och i juli höjde centralbanken med ytterligare 0,75 %. Efter mötet tog marknaden fart på allvar och i dagsläget prisar marknaden in ytterligare 3-4 räntehöjningar under 2022, men utsikterna för kommande räntehöjningar är mer osäkra nu än tidigare. 

Genom att höja styrräntan bidrar centralbankerna till att dämpa den höga efterfrågan och syftet är att återställa balansen mellan utbud och efterfrågan. Genom att dämpa efterfrågan kommer även balansen i den amerikanska arbetsmarknaden förbättras, där det i dag finns långt fler lediga jobb än det finns arbetssökande. 

Kommande räntehöjningar kommer fortsatt vara beroende av inkommande data, och ytterligare räntebeslut kommer fattas löpande mellan mötena. I takt med att Fed höjt styrräntan i ett allt mer aggressivt tempo har risken för en kommande lågkonjunktur ökat.

Lägre tillväxt och ökad osäkerhet

Trots att inflation varit högre än väntat, och trots den kraftiga omsvängningen av den förda penningpolitiken, så har den amerikanska centralbanken hållit fast vid sin positiva bild med fokus på de ekonomiska utsikterna, och Fed betonar att den amerikanska ekonomin står väl rustad för att hantera högre räntor. Samtidigt har osäkerheten ökat och Powell har även lyft fram risken för en kommande recession, och för andra kvartalet i rad landade amerikansk BNP i negativt territorium. Ur ett historiskt perspektiv kan man bara konstatera att det varit svårt att förutsäga kommande recessioner. Det är inte bara USA som plågas av inflation, mer eller mindre samtliga länder i den utvecklade delen av världen står just nu inför samma problem. 

I Europa har även problemet med fragmentering dykt upp. Fragmentering innebär att statsobligationsräntan i de olika medlemsländerna börjat divergera allt mer, med snabbt stigande räntenivåer i till exempel Italien. ECB kommer inte bara behöva bekämpa den höga inflationen, fragmenteringen, utan man står återigen inför en situation präglad av politisk osäkerhet och turbulens, och situationen bidrar till de redan många utmaningar som regionen står inför.

Förvånansvärt stabila vinstestimat 

Trots en ökad osäkerhet och en hel del motvind så fortsätter vinstestimaten att hålla emot förvånansvärt väl, även om de fallit tillbaka något under sommaren. Utvecklingen i stort, tillsammans med en värdering under eller i linje med snittet för de senaste decennierna, fortsätter att ge stöd. Vi ser inte att värderingen kommer återvända till nivåerna från föregående år men under förutsättning att de ekonomiska utsikterna inte försämras ytterligare, och med hänsyn till utvecklingen i obligationsmarknaden, ser de framåtblickande och långsiktiga avkastningsförutsättningarna i alla fall mer attraktiva ut.

Fortsatt utbredd pessimism i marknaden

I linje med återhämtningen i aktiemarknaden har även sentimentet förbättrats något, men pessimismen är fortsatt utbredd. Andelen bolag som handlas över sitt 200 dagars glidande medelvärde har stigit men detta från historiskt låga nivåer. Trots att utsikterna överlag försämrats kommenterade vi under föregående månad den utbredda pessimismen med att den mycket väl kan föra med sig kraftiga motreaktioner, och det fick vi ett smakprov på under juli månad. Likviditeten i marknaden är fortsatt låg och man bör räkna med att den höga volatiliteten kommer hålla i sig framöver.

 

Johan H Larsson

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Börs och investeringar
Insikter