Marknadssyn: Tilltagande medvind

Johan Larsson

2023-08-31 11:48

Efter börsuppgången under vår och sommar har sentimentet sett allt mer ansträngt ut. Vi såg behovet av en paus och i augusti kom korrigeringen. Den ekonomiska aktiviteten har visat sig mer motståndskraftig än väntat, räntehöjningscykeln närmar sig ett slut, och en ekonomisk mjuklandning verkar vara inom räckhåll. Vinstutvecklingen har bottnat ur och under kommande kvartal spås vinsttillväxten ta fart. Vi rekommenderar investerare att övervikta aktier på bekostnad av den korta ränteexponeringen eller portföljens kassaposition.

Övervikt aktier

Efter kraftig börsuppgång under vår och sommar såg vi behovet av en paus, där stigande börs fört med sig ett allt mer ansträngt sentiment och en allt mer ansträngd positionering. För första gången sedan bankoron i mars fick vi i augusti lite vinsthemtagning, och korrigeringen har resulterat i att såväl positionering som sentiment fallit tillbaka till mer neutrala nivåer.

Inflationen har fortsatt att överraska positivt och att få ned den amerikanska inflationen till inflationsmålet kommer sannolikt inte kräva en recession. Den ekonomiska utvecklingen fortsätter att överraska positivt och utvecklingen har visat sig vara mer motståndskraftig än väntat. Räntehöjningscykeln går mot sitt slut och en ekonomisk mjuklandning ser ut att vara inom räckhåll.

Vinstutvecklingen ser ut att ha bottnat ur och under kommande kvartal spås vinsttillväxten inte bara öka utan även återvända till mer normala förhållanden. Summerat ser vi förbättrade utsikter och rekommenderar investerare att övervikta aktier på bekostnad av den korta ränteexponeringen eller portföljens kassaposition.

Tillväxten ser ut att hålla i sig

Den ekonomiska aktiviteten har överraskat positivt, i synnerhet med fokus på USA, och även om viss inbromsning ligger i prognoserna förväntas tillväxten hålla i sig framöver. Fed har tidigare varnat för att stramare kreditvillkor kommer väga på utvecklingen men rädslan för en kraftigare inbromsning till följd av bankoron i mars har samtidigt avtagit.

Utvecklingen i Europa har överraskat negativt och olika enkätundersökningar har tecknat bilden av en ekonomisk utveckling som varit svagare än väntat. Av allt att döma kommer högre räntor att motverka tillväxtimpulsen från förbättrade konsumtionsutsikter via en hög lönetillväxt och stigande reallöneökningar.

Sentimentet kring Kina har försämrats där inkommande ekonomisk data varit åt det svagare hållet, och återigen är det fokus på situationen i den kinesiska fastighetsmarknaden.

Negativt nyhetsflöde från Kina

Nyhetsflödet från Kina har återigen varit åt det negativa hållet där inkommande makroekonomiska data varit sämre än väntat. Problemen i den kinesiska fastighetssektorn är återigen tillbaka i rampljuset, konsumentförtroendet är lågt och exporten har varit sämre än väntat. Utvecklingen har överraskat negativt och som en konsekvens har marknaden förväntat sig ytterligare stimulanser, men beslutsfattarna i Peking har ännu så länge valt att endast vidta mindre åtgärder.

Utmaningarna och de strukturella problemen i fastighetssektorn kommer finnas kvar över överskådlig framtid men myndigheterna har samtidigt börjat stimulera och fler åtgärder är att vänta. Framöver spås även lagercykeln vända, från kraftig motvind till att bli mer av en medvind.

Fallande lägenhetsförsäljning har lett till att det finns ett stort antal osålda lägenheter, och antalet påbörjade husbyggen har fallit kraftigt. Det kommer sannolikt ta tid innan den kinesiska fastighetsmarknaden återigen är i balans, men en kollaps i den kinesiska ekonomin är inte trolig. Nedgången i husmarknaden kommer väga på utvecklingen och dämpa tillväxten med 1.5 procent, men en stor del av de negativa nyheterna bör redan vara inprisat i marknaden.

Räntehöjningscykeln går mot sitt slut

Höjningen av den amerikanska styrräntan i juli var sannolikt den sista från Fed under den här räntehöjningscykeln och vi närmar oss nu en räntetopp. Inflationen fortsätter att falla tillbaka och obalansen i arbetsmarknaden går i rätt riktning, detta samtidigt som tillväxten håller i sig.

Vid centralbanksmötet i amerikanska Jackson Hole upprepades budskapet att Fed kommer vara databeroende i sina kommande räntebeslut. Powell var samtidigt något mer hökaktig i sitt tal men på det hela taget levererades inga nyheter.

Övriga centralbanker i västvärlden ligger något efter Fed men även här kommuniceras att man kommer låta den ekonomiska utvecklingen styra kommande räntebeslut. Den senaste tidens svaghet i Europa pekar i riktningen mot att ECB mycket väl kan tänkas avstå från att höja vid sitt möte i september.

Inflationen fortsätter att falla tillbaka

Inflationen i USA fortsätter att falla tillbaka och framåtblickande indikatorer pekar i riktningen mot att utvecklingen fortsatt kommer hålla i sig. Sjunkande råvarupriser har påverkat kärninflationen positivt men inflationen i tjänstesektorn är fortsatt hög. Inflationen kopplat till boende är också hög. Här pekar utvecklingen dock i riktningen mot att vi kommer få se lägre hyresinflation framöver, och säsongsmässiga mönster till trots har utvecklingen varit åt det svagare hållet under sommaren. För att inflationen ska kunna stabiliseras kring inflationsmålet krävs lägre löneökningar än dagens 4-5 procent, men obalansen i arbetsmarknaden har börjat rätta till sig och med en sådan utveckling följer sannolikt lägre löneökningar framöver.

Johan H Larsson

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Börs och investeringar