Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Marknadssyn: Växtvärk

2021-05-31 11:54

Även om den ekonomiska utvecklingen varit stark och rapportsäsongen ännu en gång varit klart bättre än väntat behöver marknaden ibland hämta andan, och börsutvecklingen har överlag varit sidledes sedan mitten på april. 

Estimaten har gått upp mer än börsen vilket påverkat värderingen i positiv riktning. Vi ser fortfarande positivt på utvecklingen och miljön för riskfyllda tillgångar och behåller vår övervikt på aktiesidan. 

Konsolidering i marknaden

Efter den starka inledningen på året låg en andhämtningspaus i korten, och det är varken den första eller den skarpaste korrigeringen sedan uppgången inleddes. Ännu en gång verkar köparna se eventuella nedgångar som köptillfällen vilket är en påminnelse om den medvind som stark ekonomisk tillväxt för med sig. Men, och det är viktigt att poängtera, om vindarna plötsligt skulle vända kommer den något ensidiga positioneringen sannolikt också föra med sig ökad volatilitet. I dagsläget ser vi ingen större risk för ett sådant scenario utan ser istället att det finns goda skäl till den stora optimismen i marknaden.

Kraftig ekonomisk återhämtning

Ekonomin håller på att öppna upp igen men långt ifrån alla länder är med på tåget och utvecklingen har varit ojämn. Utvecklingen i USA och Kina har varit stark och vi befinner oss redan på eller över BNP-nivåerna som rådde före pandemin, och vi har ännu inte sett toppen. Positivt är att Europa som tidigare släpat efter nu också tagit fart. Skiftet mellan efterfrågan för tjänster till förmån för ökade efterfrågan för varor har varit extrem. Med finanspolitiska stimulanser på plats, och med hushållens högre sparkvot, är det rimligt att förvänta sig att den totala efterfrågan i slutändan också kommer bli högre när ekonomin väl öppnas upp fullt ut.

Flaskhalsar påverkar tillväxten negativt

Med en så kraftig omsvängning, och med en så stark efterfrågeökning, vore det konstigt om det inte uppstod några problem. Vi har fått se brist på insatsvaror, skenande råvarupriser, och problem med att tillsätta lediga tjänster. Det mesta pekar på att utvecklingen är en direkt konsekvens av att vi är på väg att öppna upp och sannolikt kommer problemen endast att skjuta delar av den förväntade tillväxten på framtiden. 

Vad gäller bristen på halvledare så har intäktsutsikterna för bilbranschen och IT-bolag med fokus på hårdvara endast sett mindre förändringar, detta trots att företrädare för bolagen själva varit ute och varnat. Detta betyder inte att analytiker och investerare har missat vad som händer utan det visar snarare att den negativa påverkan från komponentbrist och flaskhalsar till stor del uppvägs av den ökade efterfrågan och den starka tillväxten.

Kraftigt stigande vinster

För fjärde kvartalet på raken har bolagen lyckats överraska analytikernas förväntningar och detta med bred marginal. Utvecklingen ligger överlag i linje med hur realekonomin utvecklats och på så sätt är det kanske inte en fullständig överraskning. Indikativt så verkar marknaden ha prisat in den förbättrade utvecklingen fortlöpande under kvartalet, vilket antyder att i all fall investerarna är med på noterna. 

Frågan som kvarstår är givetvis om det finns mer uppsida eller om marknaden nu är perfekt prissatt. Vi tror fortsatt att det finns uppsida och ser den starka trenden som alltjämt intakt. Vi har tidigare argumenterat för att värderingen skulle falla tillbaka något och att vinstestimaten skulle fortsätta att revideras upp, och detta har också varit det faktiska utfallet på kort sikt. Men den mycket starka utvecklingen har överraskat även oss. Den kraftiga börsuppgången till trots så toppade den globala värderingen ut redan under september månad och har sedan dess fallit tillbaka med dryga 10%. 

Givet den starka återhämtningen och med hjälp av omfattande kostnadsbesparingar ser vi alltjämt utrymme för fortsatt positiv vinstutveckling under kommande år. Men utvecklingen förväntas samtidigt mattas av och inte bli lika iögonfallande som under de senaste kvartalen. 

Penningpolitiken kommer behöva justeras

Allt eftersom ekonomin återhämtar sig så kommer penningpolitiken att behöva justeras. Men så länge som inflationen inte drar iväg, och så länge som vi inte får en mer permanent löneinflation, kommer justeringen sannolikt att bli hanterbar och tillbakadragandet kommer kunna ske försiktigt över tid. Marknaden verkar redan ha prisat in att de omfattande stödköpen kommer dras tillbaka men innan det blir aktuellt tror vi att räntenivån i obligationsmarknaden behöver komma upp. Oavsett ser vi att takten i stödköpen successivt kommer att minska, detta jämfört med hur det sett ut under de senaste nio månaderna. 

Johan H Larsson och Sebastian Källman

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Börs och investeringar