Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

2023-05-10 16:33

Marknadsutsikter för startups & scaleups – gör mer med mindre

Ekosystemet för startups och scaleups är under press, vilket påverkar företagens strategier och tillväxt. För entreprenörer är det viktigt att vara medveten om finansieringstrenderna och att ha en kapitalstrategi. Nordea var på plats på Techarenan Summit, en plattform för innovation och entreprenörskap, och delade sin syn på marknadsutsikterna för finansiering.
At Techarenan Summit: Kim Larsson Nyheim, Head of Nordea Startup & Growth, and Maria Smith, Growth banker at Nordea Startup & Growth.
På Techarenan Summit: Kim Larsson Nyheim, Head of Startup & Growth Nordea Sverige, och Maria Smith, Growth banker Startup & Growth Nordea Sverige.

Marknadsförutsättningarna för techbolag har förändrats drastiskt: en instabil makromiljö med stressade leveranskedjor, hög inflation och stigande räntor. Detta har ökat behovet av kostnadskontroll och en kapitalstrategi.

 - Alla funderar på lönsamhet och många företagare är i färd med att kapa sina kostnader. Men det är också väldigt viktigt att vara medveten om finansieringstrenderna, de utmaningar de innebär, men kanske ännu viktigare möjligheterna, säger Kim Larsson Nyheim, Head of Nordea Startup & Growth Sverige. 

Det är också väldigt viktigt att vara medveten om finansieringstrenderna, de utmaningar de innebär, men kanske ännu viktigare möjligheterna. 

Kim Larsson Nyheim, Head of Nordea Startup & Growth Sverige.

Det övergripande temat är "gör mer med mindre", både när det gäller finansiering, människor och andra resurser.

Betrakta skuldfinansiering som ett alternativ till riskkapital när ni växer

Med mer motvilliga investerare och ett skifte i fokus mot lönsamhet har skuldfinansiering blivit ett lönsamt alternativ. Och skuldfinansiering kommer utan tvekan med fördelar som att minska behovet av utspädning, men innebär också skyldigheter eftersom ditt kassaflöde behöver täcka skulden tills du visar lönsamhet.

Normalt skulle en bank kräva tre till fem års historia med svarta siffror. Nordea Startup & Growth har dock i uppdrag att hjälpa snabbväxande mjukvaruföretag som kanske inte har ett positivt kassaflöde just nu, men som förväntar sig att det kommer att bli positivt inom 24 månader.

- Vi kan stödja företag med lånefinansiering i ett tidigare skede än de flesta banker. Och dessutom fokuserar vi på mer framåtblickande mätvärden som kundbortfall, kundanskaffningskostnad och kundens livstidsvärde, säger growth banker Maria Smith från Nordea Startup & Growth Sverige.

Vi fokuserar på mer framåtblickande mätvärden som kundbortfall, kundanskaffningskostnad och kundens livstidsvärde.

Maria Smith, growth banker Nordea Startup & Growth Sverige.

Kim Larsson Nyheim tillägger också att en allt vanligare produkt på marknaden just nu är konvertibla lån. Intresset för konvertibla lån har ökat parallellt med att investerare och ägare är mer ovilliga att tillföra mer kapital. Också viktigt att komma ihåg att en obligatorisk konvertibel kan beräknas som eget kapital.

Viktigt att komma överens om värdering till verkligt värde vid anskaffning av eget kapital

På grund av den nuvarande marknadssituationen fokuserar investerare mer på befintliga portföljer och är mer försiktiga med att lägga till kapital, vilketi sin tur har förlängt kapitalanskaffningsprocessen. Men det skiljer sig mellan investerare.

 - Ängelinvesterare kan vara mer försiktiga då de ofta är mer exponerade mot börsen medan riskkapitalister tenderar att investera mer i onoterade bolag, säger Kim Larsson Nyheim.

Det finns dock fortfarande kapital tillgängligt, men investerare och entreprenörer måste komma överens om rättvisa värderingar. Och en värdering handlar inte bara om fakta, det är faktiskt en konstform. Det är ett sundhetstecken att entreprenörer och investerare kommer närmare varandra i sina värderingar, men Kim Larsson Nyheim vill också betona att det ibland är viktigt för entreprenörer att vara tillräckligt självsäkra för att hålla fast vid sina värderingar.

- Om du kontinuerligt sänker din värdering kan det ge upphov till misstro mot nya investerare. Förtroende är nyckeln.

 
Om du kontinuerligt sänker din värdering kan det ge upphov till misstro mot nya investerare. Förtroende är nyckeln.

Kim Nyheim Larsson, Head of Nordea Startup & Group Sverige.

Som entreprenör är det också viktigt att hålla koll på riskkapitalmarknaden (VC). Enligt Kim Larsson Nyheim finns det indikationer på att vi kan få se en konsolidering bland VC:er de närmaste åren.

 - Större aktörer som jag har pratat med håller med om att det idag finns många VC-företag, och att kapital kommer att allokeras till färre VC-företag framöver: de mer etablerade och mogna, och de som har anammat AI och data.

2023 är året att fokusera – bygg smartare för framtiden

Trots de utmanande tiderna finns det fortfarande en stark trend för start-ups och scale-ups – och många har lyckats skifta fokus.

 - Vissa företag kämpar mer än andra i den här miljön, men de flesta kommer ändå att lyckas nå lönsamhet i år. Dessa företag har verkligen bevisat sin förmåga att skifta från tillväxt till lönsamhet i en extraordinär takt, säger Maria Smith. 

Vissa sektorer påverkas inte lika mycket av minskad köpkraft som andra: effekten i B2B-sektorn är inte lika stark som i B2C-sektorn. Företag med Social Impact eller Hållbarhetsvinkel ses också som attraktiva.

 -  Techbolag som bidrar till att lösa FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling tenderar att attrahera mer kapital och dessutom ha lättare att skydda sina värderingar, fortsätter Maria Smith.

Techbolag som bidrar till att lösa FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling tenderar att attrahera mer kapital.  

Maria Smith, growth banker Nordea Startup & Growth Sverige.

Den gynnsamma arbetsmarknaden inom techsektorn ger också möjlighet att rekrytera kompetens till en lägre kostnad idag än för 1-2 år sedan. Nu är det dags att bygga kompetens och stärka team.

 - En kompetent CFO med tillväxtkompetens är till exempel nyckeln vid uppskalning. Det här kommuniceras också mycket tydligt när vi pratar med investerare, avslutar Kim Larsson Nyheim.

Marknadsutsikter - uppsummering

  • Se skuldfinansiering som ett komplement till eget kapital för din tillväxtresa. 
  • Värdering är inte fakta, det är en konst.
  • 2023 är året att fokusera, bygga smartare för framtiden.

Techarenan Summit

  • En plattform för entreprenörskap och innovation. 
  • Syftar till att bidra till en positiv utveckling i samhället genom att främja och förena entreprenörer, individer, organisationer, företag och politiker som förändrar, förbättrar och utvecklar vårt samhälle.
  • Techarenan arrangerar flera evenemang under året på temat innovation, entreprenörskap och hållbarhet. Dessutom uppmärksammas Sveriges bästa företag i olika kategorier under Techarenan Challenge.
  • Nordea är partner.
Techarenan

Nordea Startup & Growth

  • Det räcker inte med en bra idé. Den måste tas om hand, finansieras och ges möjlighet att växa. Det är därför vi har vårt Startup & Growth-team som stöder snabbväxande teknikföretag att förverkliga nästa generations idéer så att de kan växa och skapa framtidens jobb. 
  • Nordea Startup & Growth stöttar genom expertis, skräddarsydda lösningar och starka investeringsnätverk. 
  • Vi har enheter i alla nordiska länder.

 

Nordea Startup & Growth Sverige
Entreprenörskap