Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

2023-09-13 09:22

Matchmaking Impact Week: Affärsänglar möter sex vassa bolag som gör världen bättre

Under Impact Week anordnade Nordea och Norrsken ett matchmaking-event där affärsänglar och kunder från Nordea fick möjlighet att möta och lyssna till spännande företag som alla har som affärsidé att göra världen bättre. För publiken innebär evenemanget en möjlighet att bidra till meningsfull förändring samtidigt som de diversifierar sina investeringsportföljer.
Matchmaking-event Stockholm Impact Week
De sex företagen pitchar inför jury, Norrsken House Stockholm.

Vår partner Norrsken är denna vecka värd för Impact Week. En vecka där Norrsken och Invest Stockholm har som ambition att definiera vår tids största utmaningar och hitta lösningar. Ett flertal aktiviteter sker på olika ställen runt om i Stockholm och många av världens ledande visionärer, tänkare och akademiker är på plats.

Under onsdagen anordnade Nordea och Norrsken ett matchmaking-event där ett hundratal Nordeakunder och affärsänglar fick möjlighet att möta och lyssna till så kallade Impactbolag, företag som har som affärsidé att göra världen bättre i linje med FN:s hållbara utvecklingsmål.

Matchmaking – en möjlighet till kapital och expertis

Sex inspirerande entreprenörer äntrade scenen och presenterade sina idéer för en engagerad publik. Företagen sökte inte bara kapital utan även expertis, mentorskap och nätverk. 

Kim Larsson Nyheim, chef Startup & Growth Nordea.

 

 

"Affärsänglar spelar en avgörande roll i resan för entreprenörer i tidiga skeden. Utöver kapital erbjuder de ovärderlig vägledning och mentorskap, vilket hjälper dessa satsningar att frodas och i slutändan göra en bestående inverkan på vår värld", sade Kim Larsson Nyheim, chef för Startup & Growth Nordea.

För publiken och Nordeas kunder innebar evenemanget en unik chans att engagera sig i Impact-företag och bidra till meningsfull förändring samtidigt som de diversifierar sina investeringsportföljer. Investeringar kan vara så mycket mer än sparande i fonder och aktier. 

Ninni Franceschi, Chef Private Banking Nordea.

 

 

"Att investera i Impact-företag handlar inte bara om finansiell avkastning; Det handlar om att investera i en bättre framtid. Här har våra kunder en stor möjlighet att anpassa sina investeringar till sina värderingar," sade Ninni Franceschi, chef för Private Banking på Nordea”.

Partnerskap mellan Norrsken och Nordea främjar entreprenörer som drivs av en önskan att förbättra världen och affärsänglar som är angelägna om att investera i en ljusare framtid. På Nordea och Norrsken är vi övertygade om att entreprenörer som skapar snabbt skalbara företag är avgörande för att ta itu med några av världens mest angelägna utmaningar. 

Funda Sezgi, CEO Norrsken Foundation.

 

 

"Partnerskapet mellan Norrsken och Nordea är verkligen ett exempel på en win-win. Här förenar vi  visionära entreprenörer med affärsänglar, inklusive Nordeas kunder, som vill kanalisera sina investeringar mot en mer hållbar och välmående värld", sade Funda Sezgi, CEO Norrsken Foundation.

De sex pitchande företagen

Företagen pitchade sina idéer och fick sen initierade frågor från en expertpanel bestående av Lisen Oliw, Norrsken, Finn Persson, Spintop Ventures och Kim Larsson Nyheim, Nordea. Företagsidéerna var såväl kopplade till miljö- som sociala förbättringar, med fokus på allt ifrån att förbättra jordbruket till att skapa mer jämställda förhållanden.

 - Jag är imponerad av både kvalitén och bredden i pitcharna. Lösningarna stöttar såväl privatpersoner som företag att ställa om vilket bådar gott inför framtiden, avslutade Kim Larsson Nyheim, chef för Startup & Growth Nordea.

Jag är imponerad av både kvalitén och bredden i pitcharna. Lösningarna stöttar såväl privatpersoner som företag att ställa om vilket bådar gott inför framtiden.

Kim Larsson Nyheim, chef Startup & Growth Nordea.

Charly Tech: Charly Tech är ett fintechbolag som vill minska den ekonomiska ojämställdheten som sker vid familjebildning. I fokus står kunskap och en unik försäkring.  

SmartPowerFarm:: SmartPowerFarm vill genom sina växthusbaserade livsmedelsystem minska utsläppen och markanvändningen från jordbruket samt minska stressen på vårt naturliga ekosystem. 

Organofuel: Organofuel vill genom sin omfattande och internationella patentportfölj med effektiva och hållbara produktionsteknologier lösa de största utmaningarna vi står inför, bland annat omställningen till grönt flygbränsle. 

Plussa: Plussa vill genom sin föräldraapp förbättra föräldrars mentala välmående. Framtagen av psykologer innehåller den allt för att stärka välmående och möta utmaningar.

Holo: Holo vill genom ett AI-drivet operativsystem driva övergången till regenerativt jordbruk på global nivå.

your beet:  Your Beet vill med sin personliga matassistentapp underlätta vid planering och inhandling av mat samtidigt som vi äter mer hälsosamt med lägre klimatavtryck.

Frigöra värdet av investeringar som affärsängel

Affärsänglar är en viktig källa för finansiering som hjälper till att fylla det gap som ofta föreligger mellan såddfinansieringsstadiet och den punkt då formella riskkapitalbolag ofta kommer in. De bidrar även med kunskap och erfarenhet och brukar ibland ta plats i företagens styrelser. 

Magali Roy Bentley från vår partner Norrsken delar i en artikel 5 tips att tänka på när du investerar i tidiga Impact-företag. Genom att förstå vilken påverkan de gör, bedöma grundarteamet, fokusera på mätbara effektmått, bedöma negativ inverkan och vara stödjande kan du maximera dina chanser till både ekonomisk framgång och meningsfull social eller miljömässig förändring. 

5 tips till dig som affärsängel

Norrsken & Nordea

Norrsken är ett ekosystem som stöttar entreprenörer som löser våra största utmaningar, såsom fattigdom, svält, miljöfrågor, mental hälsa och integration. Norrsken stöttar genom att driva Norrsken House  (en samlingsplats och ett ekosystem i Stockholm med 450 impact-techentreprenörer) och en miljardstor VC-fond. Norrsken driver prisbelönta Norrsken House-hubbar i Stockholm, Sverige, Kigali, Rwanda och Barcelona med 2000+ medlemmar. Norrskens fem fonder har samlat in >500 miljoner USD för att stödja exceptionella entreprenörer som kombinerar vinst med positiv global påverkan: Norrsken VC, Norrsken22, Norrsken Accelerator, Norrsken Launcher och Norrsken Africa Seed Fund.

Sedan 2018 har Nordea varit huvudpartner till Norrsken House och vi stöttar dagligen medlemmarna med vår rådgivning, expertis och vårt nätverk av storkunder och investerare. 

Läs mer