När börsen surnar: ”Köp kvalitetsbolag”

Martin Björsell

2023-04-04 09:04

Efter en positiv inledning på året har börsen surnat till igen. Samtidigt ser jag att inflationsoron fortsätter att spöka och bankfrossan adderas till osäkerheten. Centralbanker står nu inför en tuff uppgift att navigera mellan den fortsatt höga inflationen och det som händer i det finansiella systemet. Vapnet man har till förfogande för att hantera inflationen är åtstramande penningpolitik som ska vägas mot behovet av lättnader för att inte skapa stress i banksystemet.  

Centralbankerna har fört en snabb och kraftig räntehöjningspolitik för att så fort som möjligt tämja den skenande inflationen. I USA har också inflationen gradvis kommit ned sedan i somras men den är fortsatt för hög för Feds smak. Det talar för att de inte är klara riktigt ännu och att det dröjer innan penningpolitiken blir expansiv igen. Det som jag nu ser händer i banksektorn kan annars ses som en effekt av just den åtstramande penningpolitiken. Bankerna har i sin tur stramat åt sin kreditgivning något som borde accelerera framöver. Min bedömning är att allt detta ökar risken för lågkonjunktur och om så blir fallet lär det även påverka bolagens vinster. 

I en normal lågkonjunktur brukar vinsterna gå ner runt 15 procent men i samband med mer extrema händelser har de fallit betydligt mer än så. I samband med finanskrisen 2008 föll vinsterna med 30-40 procent. Även om en finanskris inte är mitt huvudscenario visar det att risken finns för att rådande vinstprognoser är för höga och kommer att behöva fortsätta justeras ned.  

Historiskt är det så kallade kvalitetsbolag som lyckats upprätthålla vinsterna bäst vid tidigare lågkonjunkturer medan såväl tillväxtbolag och värdebolag upplevt betydande vinsttapp. Givet det fortsätter jag att förorda kvalitet vid val av bolag att investera i.  

Kvalitetsbolag kännetecknas av verksamheter som kan uppvisa god vinststabilitet, starka kassaflöden och hög avkastning på sysselsatt kapital samt en stark kassakonvertering. Många kvalitetsbolag har också en stark marknadsposition, där man har större möjlighet att påverka prissättningen. Att även ha en efterfrågan som i mindre utsträckning påverkas av konjunkturella förändringar, som läkemedelsbolag eller bolag som är exponerade mot strukturella efterfrågetrender, kan också vara en betydelsefull kvalitetsfaktor. Nackdelen med kvalitetsbolag är att de ofta handlar till en högre värdering, en premie man får vara beredd att betala för kvalitet. Det gör att värderingen ibland kan vara något avskräckande men i tider av oro skapas ofta bra investeringsmöjligheter för den långsiktige. 

Tio kvalitetsaktier att plocka upp i börskaoset 

Att köpa aktier 

Martin Björsell

Martin Björsell arbetar som aktiemarknadsstrateg på Private Banking och är vår talesperson när det gäller svenska aktier.

Här finner du en ansvarsfriskrivning med länkar till analyser från Nordea Research och Martins egna innehav.

 

Börs och investeringar
Insikter