Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nibe – energieffektivisering är hett

Martin Björsell

2023-01-24 08:50

En aktie som jag tycker är högintressant är Nibe. Bolaget väntas ha en stark efterfrågan de kommande åren med tanke på deras tydliga hållbarhetsprofil. Energieffektivisering är ett minst sagt hett ämne och efterfrågan på Nibes produkter får stöd från den politiska målsättningen om att sänka koldioxidutsläppen.

Höga och volatila elpriser har dessutom skapat en unik möjlighet för en acceleration av energieffektiviserande investeringar, inte minst genom att minska energianvändandet i byggnader, och göra dessa besparingar strukturella. De höga energipriserna har kortat ned återbetalningstiden för den här typen av investeringar och således ökat incitamenten att komma bort från beroendet av fossila bränslen. Nya direktiv och incitament på viktiga marknader som USA och Tyskland ger stöd till investeringar i ”gröna” värmepumpar vilket lär komma att gynna Nibe på såväl kort som lång sikt givet bolagets starka marknadsposition med högkvalitativa och effektiva värmepumpar.  

Likt många andra bolag påverkades Nibe av komponentproblematik under förra året, vilket fick inverkan på både produktion och marginaler. Problemen i försörjningskedjan har gradvis förbättrats vilket bekräftades av bolagsledningen i samband med kvartalsrapporten för det tredje kvartalet. Jag tänker mig att detta kommer att ha en positiv effekt på såväl tillväxt som marginaler framöver givet att bolaget kan leverera på den starka efterfrågan samtidigt som marginalerna borde gynnas av att produktionen kan löpa på som tänkt. Den starka efterfrågesituationen och bolagets förstklassiga produkter talar dessutom för en fortsatt stark ”pricing power”, vilket är viktigt för att kunna höja marginalerna i den höga inflation vi har för tillfället.

Det vanligaste mothugget jag brukar få när det gäller Nibe är den höga värderingen. Som för många tillväxtbolag blev de höga multiplarna kännbara när långräntorna skenade under 2022. Nu har långräntorna stabiliserats och även om värderingen är fortsatt hög konstaterar jag att den har minskat från tidigare toppnivåer. Samtidigt gör den starka vinsttillväxten att Nibe med tiden växer in i sin höga värdering. Jag ser dessutom möjlighet till att Nibe, efter en temporär svacka under pandemin, kommer igång med värdeskapande förvärv igen. Listan på intressanta kandidater borde vara ganska lång och dessutom så lämnar balansräkningen gott om utrymme för förvärv.

Martin Björsell

Martin Björsell arbetar som aktiemarknadsstrateg på Private Banking och är vår talesperson när det gäller svenska aktier.

Här finner du en ansvarsfriskrivning med länkar till analyser från Nordea Research och Martins egna innehav.

 

Börs och investeringar
Insikter