2024-05-13 15:24

Nordea fortsätter kampen mot bedrägerier

Som tidigare meddelats av Svenska Bankföreningen har företrädare för bankerna, Bankföreningen och Polismyndigheten träffat regeringen under måndagen för att presentera en rad olika åtgärder för att öka kundskyddet. Nordea har under året lanserat produkter som ska göra det svårare att genomföra bedrägerier med goda resultat. Nu siktar vi på att fortsätta detta viktiga arbete med målet att förhindra ännu fler bedrägerier.
Äldre man tittar på sin mobiltelefon.

Vi har inom ramen för Svenska Bankföreningen fört en mycket konstruktiv dialog tillsammans med de andra bankerna och kommit fram till en rad åtgärder som vi gemensamt ska genomföra. Att ständigt göra det svårare för bedragare är och kommer fortsatt vara ett av våra mest prioriterade områden på Nordea.

Per Långsved, Sverigechef på Nordea.

Samtliga punkter som Nordea kommit överens om med övriga banker inom ramen för samarbetet inom Svenska Bankföreningen kommer av säkerhetsskäl inte bli publika. Några av de initiativ som Nordea vill lyfta fram och kommer att arbeta med i närtid är: 

  • Fortsätta anpassa produkter med begränsade betalningsmöjligheter för utsatta grupper 
  • Möjliggöra för kunden att välja extra kontroll vid betalningar 
  • Ge kunder verktyg för att identifiera banken 
  • Uppgradera övervakningssystemen ytterligare  
  • Ytterligare hindra och begränsa kriminell användning av produkter och tjänster 

Tidigare i år har Nordea lanserat Sparkonto Extra med tidsfördröjda transaktioner samt Tillval Försiktig, ett paket med tillval som begränsar möjligheten att snabbt föra över pengar. Nordea har under flera år vidtagit åtgärder för att förhindra finansiell brottslighet och investerat cirka 1,5 miljarder euro i brottsbekämpning. Den som begår bedrägerier med hjälp av BankID eller Swish stänger Nordea av. 

Nordea har dessutom infört personliga beloppsbegränsningar och våra specialister arbetar bland annat med att kontinuerligt övervaka transaktioner och stoppa betalningar som avviker stort från kundens normala mönster. Det är över 3000 personer på Nordea som jobbar för att stoppa finansiell brottslighet och bedrägerier. Utöver detta har Nordea bland annat ersatt tidigare bank-dosor med säkrare QR-dosor, infört tvingande ID-kontroller vid nedladdning av BankID, infört anti-spoofing kontroller av telefonnummer och sms. Nordea arbetar även löpande med informationskampanjer och informationsträffar med utsatta grupper för att sprida kunskap om hur man undviker bedrägerier. 

Att kunna dela information mellan banker och myndigheter är fortsatt en viktig del i att kunna minska antalet bedrägerier ytterligare vilket påverkas av lagstiftningen och dess tillämpning. När mer information delas blir det svårare för bedragare och exempelvis målvakter att flytta mellan olika finansiella aktörer och Nordea välkomnar ytterligare möjligheter inom detta område.

Läs mer: Bankerna stärker kundskyddet mot bedrägerier ytterligare | Swedishbankers

Vi ser att våra åtgärder ger effekt och det är glädjande. Bland annat ser vi att antalet telefonbedrägerier minskat med 60 procent och den trenden fortsätter. Det betyder inte att vi kan slå oss till ro. Bedragarnas tillvägagångsätt förändras ständigt och det måste även vi göra. Att måna om våra kunders säkerhet är en prioriterad fråga och vi måste ligga steget före bedragarna.

Gustaf Staël von Holstein, chef för Nordeas bedrägeribekämpning.

Säkerhet och bedrägeri