2023-06-14 11:28

Nordea stöttar lyckat tillväxtinitiativ i Botkyrka

I ett försommarvackert Botkyrka firades att Näringslivsinitiativet Tillväxt Botkyrka hade skapat 1000 jobb, genom att erbjuda kommunens företagare affärsutveckling, rekrytering och tillgång till specialistnätverk. Nordea har medverkat i initiativet genom att erbjuda finansiell rådgivning.
Event Tillväxt Botkyrka

Tillväxt skapar jobb, jobb skapar inkludering

På plats i ett idylliskt hörn av Botkyrka, på café Anna Giertz vid Hågelby, hade bortåt ett hundratal företagare, representanter för Tillväxt Botkyrka, kommunstyrelsens ordförande samt Nordea samlats, för att fira att projektet har skapat 1 000 jobb under de senaste fem åren, samt ta avstamp inför nästa fas.

 - Det känns verkligen meningsfullt att hjälpa entreprenörer med att skapa jobb, vilket gör att Nordea därmed stöttar positiv samhällsutveckling och gör skillnad i enskilda individers liv, säger Lotta Bourgoin, vice chef för företagsmarknaden i Nordea och som har medverkat i initiativet.

Det känns verkligen meningsfullt att hjälpa entreprenörer med att skapa jobb, vilket gör att Nordea därmed stöttar positiv samhällsutveckling och gör skillnad i enskilda individers liv.

Lotta Bourgoin, vice chef för företagsmarknaden i Nordea.

En person som fått hjälp att få ett jobb är Samira Ibrahim. Hon var tidigare arbetslös i tre år och kom i kontakt med Saide Hanna som är rekryterare på Tillväxt Botkyrka. Efter en tid hörde Saida av sig till Samira och undrade om hon ville ha ett jobb som lokalvårdare på Frans Bagare i Norsborg.

 - Saide blev kontaktperson mellan mig och arbetsgivaren och hon följde med mig på min första intervju. Hon hjälpte mig med tips på hur man gör en bra intervju. Hon har ringt mig flera gånger och frågat om jag trivs. Hon är med mig och stödjer mig. Hon är en väldigt snäll person, säger Samira Ibrahim.

Foto: Martin Forsberg/Botkyrka kommun

Det finns många initiativ som fokuserar på arbetssökande, medan Tillväxt Botkyrka istället fokuserar på arbetsgivare. Med principen ”affären först”, kopplar de affärsutveckling till rekrytering. Av de personer som fått jobb genom projektet har över hälften varit utrikesfödda och en av tre långtidsarbetslösa.

Företagen har 5-50 anställda och ofta är ägaren både VD och lastbilschaufför, byggarbetare eller står på fabriksgolvet. Dessa hårt arbetande entreprenörer får lite hjälp från samhället att utvecklas, men de är projektets hjältar med det värde och de arbetstillfällena de skapar.

Flera kommuner startar tillväxt-initiativ

Tillväxt Botkyrkas framgångar har inspirerat Upplands Väsby kommun att starta Tillväxt Väsby, Nyköping kommun att starta Tillväxt Nyköping och fler kommuner är på gång. Initiativen blir även en plattform för investerare och företag, att som Pro-Bono partners bidra till en positiv samhällsutveckling, genom att på olika sätt möjliggöra för lokala företag att skapa jobb där de verkligen behövs.

Framgången med den första fasen har lett till att Tillväxt Botkyrka har fått förnyat förtroende från kommunfullmäktige. De fortsätter därmed i ytterligare fem år med att utveckla kommunens företag och bidra till ytterligare minst 1 000 jobb.

Genom fokuserat arbete och gemensamma krafter har det skapats tillväxt, vilket är ett sätt att nyttja samhällets hela potential.

Astrid Blanke, Head of Strategy & Business Execution Bsuiness Banking, Nordea.

Astrid Blanke, Head of Strategy & Business Execution, var på plats i Botkyrka under firandet:

- Det var så fint att se vilken energi som kommit ut av projektet. Genom fokuserat arbete och gemensamma krafter har det skapats tillväxt, vilket är ett sätt att nyttja samhällets hela potential. Något som faktiskt gör enorm skillnad för de människor som tidigare stått utanför arbetsmarknaden. Nu kan deras kompetens och driv dessutom skapa mer tillväxt i bolagen de anställs i.

Om Tillväxt Botkyrka

  • Näringslivsinitiativet Tillväxt Botkyrka startade 2018 med syftet att skapa 1000 jobb under fem år.
  • Det är ett kommunalt bolag som drivs i samarbete med Tillväxt Stockholm, en ideell stiftelse skapad av en grupp investerare som vill bidra till jobbskapande i områden med hög arbetslöshet.
  • I Tillväxt Botkyrkas styrelse sitter representanter från kommunen, näringslivet och arbetsförmedlingen. 
Tillväxt Botkyrka

Nordeas samhällsengagemang

På Nordea handlar samhällsengagemang om att skapa positiv förändring med hjälp av våra medarbetare.

Genom över 20 program och partnerskap i Norden fokuserar vi på att bygga finansiella färdigheter och främja entreprenörskap, vilket gör det möjligt för vår bank- och finansiella expertis att ha en positiv inverkan på samhället

Nordeas samhällsengagemang