2024-03-05 15:07

Nordea Summit: Arena för kraftsamling kring samhällsutveckling

Nu breddar vi vår arena Nordea Summit från norr till Mellansverige, en region som har stora möjligheter att växa. ”I Mälardalen bor ca 10% av Sveriges befolkning. Nordea Summit Mälardalen handlar om hur vi utvecklar hållbara företag men också om hur vi bor och lever på ett mer hållbart sätt, säger Anne Ågren, chef Nordea Personal Banking region Mellan.

2021 sammanförde Nordea beslutsfattare i en gemensam kraftsamling för en positiv samhällsutveckling i norra Sverige: Nordea Summit North. 2024 genomförs Nordea Summit North för fjärde gången och samtidigt är det premiär för Nordea Summit Mälardalen. 

Maria Skoglund, chef Nordea Business Banking region Norr Mellan.

Med Summit North ville Nordea skapa en arena där beslutsfattare från näringsliv, politik och offentlig sektor kan mötas och diskutera möjligheter, utmaningar och lösningar när svensk basindustri i norra Sverige ställer om. Efter tre genomförda summits 2021-2023 är Nordea Summit North en etablerad arena för dialog om hur vi driver på en positiv samhällsutveckling i norra Sverige. Maria Skoglund, chef Nordea Business Banking region Norr Mellan, berättar:

”2021 läste jag som alla andra om de stora investeringar som var att vänta i norra Sverige och tänkte med en gång – hur ska vi möta det här? Vår lösning blev att samla beslutsfattare från alla parter – de som utfärdar etableringstillstånden, de som ska etablera sig, det offentliga som ska klara att tillhandahålla skola och sjukvård – för samtal om hur vi tillsammans kraftsamlar för att tackla både möjligheter och utmaningar. Som bank har vi ett brett nätverk och kan agera som samlande kraft och få ihop alla vid samma bord. Vi kände redan första året att vi hade etablerat ett viktigt forum. I år genomför vi fjärde upplagan av Nordea Summit North”.

Nordea agerar inte bara som samlande kraft utan har också en annan viktig roll att spela: Den gröna omställningen kräver stora investeringar som behöver finansieras. Som Nordens största bank är Nordea en viktig finansieringspartner som också kan förmedla kontakten mellan de som behöver kapital och investerare i bankens nätverk. En annan viktig del av Nordea Summit North har varit det fysiska mötet – att sammanföra människor på plats i Sverige.

Anne Ågren, chef Nordea Personal Banking region Mellan.

Det har också blivit tydligt hur samtalen som initieras under Nordea Summit North fortsätter efter och utanför arenan och hur insikter och lärdomar som Nordea tar med sig från samtalen kan utvecklas. Ett konkret exempel är Nordea Summit Mälardalen som genomförs för första gången den 12-14 mars 2024. Anne Ågren, chef Nordea Personal Banking region Mellan, beskriver upplägget:

”Vi är stolta över att ta Nordea Summit till Mälardalen. Det är en region som har stora möjligheter att växa och det är viktigt att vi sammanstrålar för att prata om hur vi accelererar den utvecklingspotential som finns här. En stark genomsam drivkraft bakom Mälardalens utveckling är hållbarhetsfrågan. Den handlar självklart om hur vi utvecklar hållbara företag men också om hur vi bor och lever på ett mer hållbart sätt. I Mälardalen bor ca 10% av Sveriges befolkning, så de val vi gör spelar roll”.

Mälardalen samlar en betydande del av svenskt näringsliv med Eskilstuna, Strängnäs, Örebro och Västerås som viktiga nav. Under Nordea Summit Mälardalen genomförs en rad evenemang på samtliga orter med samma gemensamma tema: Så utvecklar vi ett hållbart och attraktivt Mälardalen. Med en vecka kvar till invigning har intresset för summiten varit stort både bland kunder och andra aktörer. Anne Ågren avslutar:

”Jag är otroligt stolt över vad Nordea har projekterat och skapat under det senaste året, här i regionen. Det är ett exempel på hur starka vi är när vi samverkar. Vårt mål är såklart att vår summit ska växa och utvecklas och bli en självklar arena som gör avtryck för den fortsatta utvecklingen av den viktiga Mälardalsregionen”.

Nordea Summit Mälardalen 2024:

  • Genomförs för första gången den 12-14 mars under temat är ”Så utvecklar vi ett hållbart och attraktivt Mälardalen”.
  • Totalt ett tjugotal evenemang under tre dagar och på sex orter: Örebro, Västerås, Eskilstuna, Strängnäs, Köping och Enköping.
  • Bland deltagarna finns kunder, prospekts och gäster från näringsliv och samhälle.
  • Från Nordea deltar bl a Nina Arkilahti, chef för Business Banking, Annika Winsth, chefekonom, Per Långsved, Sverigechef och chef för Personal Banking Sverige, samt Peter Dalmalm, chef för Nordea Business Banking Sverige.
  • För frågor kontakta anne.agren [at] nordea.se.
Tillväxt i företag