2024-03-15 11:57

Nordea Summit Mälardalen - Hur utvecklar vi ett hållbart och attraktivt Mälardalen?

Hållbar utveckling av Mälardalen stod på agendan när Nordea sammanförde kunder och ledande företrädare för näringslivet på Nordea Summit Mälardalen. Under tre dagar genomfördes närmare 50 evenemang i regionen.
Annika Winsth och Per Långsved på Nordea Summit Mälardalen.
Annika Winsth och Per Långsved på Nordea Summit Mälardalen.

Efter lyckade summits i norr var det dags att introducera Nordea Summit Mälardalen - ett forum där näringsliv, representanter för viktiga samhällsfunktioner och privatpersoner möts och samtalar kring allt som sker i Mälardalen.  

 

Regionen samlar en betydande del av svenskt näringsliv med Eskilstuna, Strängnäs, Örebro och Västerås som viktiga nav, och under Nordea Summit Mälardalen genomfördes ett stort antal evenemang med samma gemensamma tema: Så utvecklar vi ett hållbart och attraktivt Mälardalen. 

 

”Vi är stolta över att ta Nordea Summit till Mälardalen och att intresset för summiten har varit stort, såväl bland kunder som ledande företrädare för näringslivet i regionen. I Mälardalen bor cirka tio procent av Sveriges befolkning, så de val vi gör spelar roll för den fortsatta utvecklingen av regionen. Nordea vill vara den aktör som skapar möjligheter, mötesplatser, kontakter och dialog kring den tillväxtpotential som finns”, säger Peter Dalmalm, chef för företagsmarknaden i Nordea Sverige. 

Summit Mälardalen på sex orter 

Under tre dagar i mars genomfördes närmare 50 evenemang såsom föreläsningar och träffar på sex orter: Örebro, Västerås, Eskilstuna, Strängnäs, Köping och Enköping. Bland deltagarna fanns kunder, prospekts och gäster från näringsliv och samhälle.  

 

Representanter från Nordeas koncernledning, Sverigeledningen och flera andra talespersoner var på plats under dessa dagar. 

Från Nordea deltog bland andra Nina Arkilahti, chef för Business Banking i Nordea, Peter Dalmalm, chef Business Banking Sverige, Per Långsved, Sverigechef, Annika Winsth, chefekonom, Anders Stenkrona, privatekonom, och samt många fler. 

 

Som Nordens största bank är Nordea en viktig finansieringspartner som också kan förmedla kontakten mellan de som behöver kapital, och investerare i bankens nätverk. 

Hållbar utveckling av Mälardalen

 

En stark gemensam drivkraft bakom Mälardalens utveckling är hållbarhetsfrågan. Den handlar självklart om hur vi utvecklar hållbara företag men också om hur vi bor och lever på ett mer hållbart sätt. 

 

Under ett studiebesök hos ÖrebroBostäder AB – ÖBO – fick representanter från Nordeas ledning en inspirerande inblick i hur ÖBO har jobbat aktivt med att energieffektivisera sina fastigheter och skapa klimatsmarta stadsdelar.  

Peter Dalmalm, chef Business Banking Sverige (tredje fr v) och Nina Arkilahti, chef för Business Banking i Nordea (andra fr v) med fler, på studiebesök hos ÖrebroBostäder AB.

Några av eventen under Summit Mälardalen

  • Konjunkturutsikter med lokal spaning var temat när Susanne Spector i Strängnäs träffade representanter för 4M som är de fyra mälarstäderna: Strängnäs kommun, Eskilstuna kommun, Enköpings kommun och Västerås stad. 
  • Studiebesök hos Mälarenergi - En 160-årig historia där hållbar energiförsörjning är i fokus nu och i framtiden.  
  • Bostadsfrukost med mäklare och husleverantörer i Västerås, Eskilstuna och Örebro.   
  • Lunchföreläsning på temat Hälsosam ekonomi med Anders Stenkrona på universiteten i Eskilstuna, Örebro och Västerås. 
  • Annika Winsth föreläste inför lokala nätverk på temat Economics outlook, samt deltog i flera rundabordssamtal. 
  • Föreläsningar för kvinnliga nätverk i Eskilstuna, Örebro och Västerås, med Caroline Thörnquist, talesperson Familjejuridik på Nordea. 
  • Träffar med skogsägare i Örebro och Västerås.
  • Hållbart sparande och hur man skyddar sig mot bedragare med Maria Rengefors och Amalia Krantz  i Västerås och Örebro. 
Läs mer om Nordea Summit
Hållbarhet
Events