Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

2023-09-28 11:01

Nordea Summit North – på plats i Sveriges ekonomiska motor

Under första veckan i oktober står hållbarhet, entreprenörskap, tillväxt och klimatomställning i norra Sverige på agendan när Nordea sammanför kunder och ledande företrädare för näringslivet i regionen under eventet Nordea Summit North.
Summit North

För tredje året arrangerar vi Nordea Summit North - ett forum för möten och dialog kring allt som sker i Norrbotten och Västerbotten. Norra Sverige står inför en historisk tillväxtfas och befinner sig därför i ett spännande skede med stora investeringar i klimatomställning, stark och hållbar tillväxt, ett växande kompetensbehov och en positiv ekonomisk utveckling.

Nordeas chefekonom Annika Winsth på Nordea Summit North 2022.

Nordea Summit North pågår den 2-6 oktober 2023 i Norrbotten och Västerbotten, den region som numera är Sveriges ekonomiska motor. Under fem dagar arrangerar Nordea seminarier, kundträffar och kundbesök - fysiskt på plats men också i digitala kanaler med livesända event - tillsammans med ledande företrädare för näringslivet i regionen. 

Representanter från Nordeas koncernledning, Sverigeledningen och flera andra talespersoner kommer att vara på plats under dessa dagar. Kunder från samtliga affärsområden bjuds in, med fokus på norra Sverige.

”Vi har skapat Nordea Summit North för att sätta ljuset på de stora investeringar som ska göras i norra Sverige, och framförallt i Norr- och Västerbotten, samt hur vi som bank kan hjälpa till i den stora omställningen. Jag är jättestolt över att vi för tredje året i rad genomför Summit North, som i år sträcker sig från Örnsköldsvik i söder till Kiruna i norr, och där alla affärsområden är representerade”, säger Anna Edin, marknadsområdeschef för Nordeas företagsaffär i Norrbotten och initiativtagare till Summit North.

Nordea Summit North 2022.

Hur bygger vi attraktiva och hållbara samhällen?

I år har vi underrubriken ”Hur skapar vi attraktiva och hållbara samhällen?”. De stora investeringar som görs i regionen, medför ökad inflyttning och behov av kompetens och kapital. Vi vill också skapa en förståelse utanför Norr- och Västerbotten om vad som händer i regionen. Eventet är även ett sätt för aktörerna i norra Sverige att nå ut till seniora beslutsfattare i hela Sverige. 

Många företag söker sig till regionen och många vill expandera i norr. Nordea vill vara den aktör som skapar möjligheter, mötesplatser, kontakter och dialog kring den tillväxt som sker.  Med Nordea Summit skapar vi en mötesplats där näringsliv, representanter för viktiga samhällsfunktioner och privatpersoner möts och samtalar. ​

Några av eventen under Summit North

Panelsamtal - ”Hur bygger vi attraktiva och hållbara samhällen”. Onsdag 5 oktober, kl 15.30.

Ett livesänt panelsamtal där Carina Sammeli, kommunalråd i Luleå, Lotta Bourgoin, vice chef för Nordeas företagsaffär, med flera diskuterar den inflyttning som kommer att krävas, samt vilka möjligheter och utmaningar som detta för med sig. 

Anmäl dig till panelsamtalet här.

Eventet är öppet för såväl kunder som allmänheten.

B.A.N.G goes Luleå

För unga med entreprenörsdrömmar genomför vi under onsdagen B.A.N.G – Business Arena Next Generation- i Luleå, med välkända, lokala entreprenörer på scenen.

Hållbarhetsluncher i Umeå och Skellefteå med Niclas Rydberg, hållbarhetsansvarig Nordea Business Banking.

Föreläsning i makroekonomi på Umeå universitet med Annika Winsth 

Mer information om Nordea Summit North.

Entreprenörskap
Tillväxt i företag
Hållbara banktjänster