Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

2023-01-31 08:15

Nordeafond vinner pris som Årets Tillväxtmarknadsfond

”En tillväxtmarknadsfond att hålla i handen, även i utmanande tider”. Så lyder motiveringen när Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader tar hem priset som Årets Tillväxtmarknadsfond i tidningen Privata Affärers årliga fondrankning.

”Att hitta de stabila och till och med lite tråkiga aktierna är en av nycklarna till framgång”, säger förvaltaren Claus Vorm om fonden som gick mot strömmen och levererade positiv avkastningen under det turbulenta fondåret 2022.

Förra året var ett skakigt år på världens finansmarknader, men trots det stängde fonden Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader året med en positiv avkastning på 6,9 procent, samtidigt som fondens jämförelseindex backade med 4,02 procent. Förvaltarna Claus Vorm och Robert Næss strategi är att lyfta in stabila och sunda bolag i fonden. Lika viktigt är transparent utveckling av de fundamentala värdena, det vill säga nyckeltal som stabila resultat, stabila utdelningar och stabil kursutveckling.

En strategi som nu belönas av tidningen Privata Affärer genom utmärkelsen Årets Tillväxtmarknadsfond.

”Under de senaste åren har marknaden främst drivits av en handfull tillväxtorienterade "heta aktier", som inte uppfyller våra kriterier för stabilitet och värdering. Stabila tillväxtmarknadsaktier ses ofta som "tråkiga aktier" och får därför mindre uppmärksamhet från både investerare och media. När osäkerheten inleddes under 2022 lönade sig vår brist på exponering mot de ”heta”, men dyra tillväxtaktierna”, säger Claus Vorm.

Maria Rengefors, fondchef i Nordea, är stolt över utmärkelsen.

Bra nyckeltal historiskt dämpar svängningar

En fond att hålla i handen även i utmanande tider, med andra ord, som Privata Affärer uttrycker i sin motivering.

”Stabila historiska nyckeltal bidrar till att begränsa svängningarna i företagens aktiekurser, och det gör dem mindre riskfyllda än marknaden i stort. Dessutom får kursen inte vara för hög, eftersom detta kan innebära en kursrisk”, säger Claus Vorm.

Maria Rengefors, fondchef i Nordea, är stolt över utmärkelsen.

”Just i fallet med våra aktieprocess ”stabila aktier” är det extra roligt att den lyfts fram genom fonden Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader, efter några år där andra typer av aktiefonder har haft större genomslag. Så grattis till förvaltarna och förstås mest grattis till spararna i fonden. säger hon.

Fakta om Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader

Fonden är en aktiefond som placerar på aktiemarknaderna i tillväxtländer. Fonden placerar i företag som historiskt sett har haft stabila vinster och kursutveckling jämfört med tillväxtmarknaden i stort. Fördelningen mellan regioner och branscher varierar. Fonden investerar i ett brett urval av företag.

Läs mer om fonden
Börs och investeringar
Hållbara banktjänster
Hållbarhet