2021-07-01 10:32

Norrsken och Nordea stöttar ABC Labs i deras kamp att bekämpa pandemier

På Norrsken sitter idag över 150 start-ups, alla med sin egen idé och lösning om hur världen ska bli bättre. Norrsken och Nordea har som ambition skapa bättre förutsättningar för entreprenörer som har som affärsidé att bidra till hållbarhet. Möt ABC Labs, som just nu jobbar ihärdigt för att stötta samhället med pandemier.
Grundare ABC Labs
Ahsan Amjad, VD ABC Labs, och Ola Winqvist, medicinsk chef ABC Labs

Mitt i pandemikaoset i mars 2020, kontaktade ett team av entreprenörer Norrsken. De sade att de kunde bygga den  bygga den välbehövliga testkapacitet som behövdes för att mildra krisen i Sverige. ”Vi vill jobba snabbt”, sa de. Norrsken bestämde sig för att stödja med såväl kapital och nätverk. 

På kort tid har ABC Labs blivit en kritisk del av testinfrastrukturen i Sverige. Idag representerar de 15-20% av alla dagliga PCR-tester i Sverige. I dagarna blir ABC Labs först i världen med att erbjuda T-cellimmunitetstestning för allmänheten – vilket kommer att vara avgörande för att förstå både sjukdomsimmunitet och effektiviteten hos vacciner.

Möt ABC-labs

Träffa Ola Winqvist, medicinsk chef ABC Labs, och Ahsan Amjad, VD ABC Labs, och hör om deras viktiga arbete på Biomedicum 

Hur skulle ni beskriva de senaste åtta månaderna?

– Intensivt, actionfullt, meningsfullt och spännande, med kontinuerlig problemlösning och processförbättringar för att öka kapaciteten och möta efterfrågan samtidigt som den bibehåller ständig verksamhet.

Vad har varit er största insikt?

– Att saker och ting kan uppnås med oöverträffad hastighet av engagerade team utan överdimensionering av historiska begränsningar – och att det finns överväldigande stöd för målstyrda initiativ i en kristid.

För en komplett rookie, kan ni ge ett kort svar på vad som skiljer de olika testerna från varandra?

– PCR-test upptäcker pågående virusinfektion, och antikropps- och T-celltestning detekterar immunitet genom att kvantitativt mäta antikropp respektive T-cellrespons på COVID-19.

Varför har testning varit så viktigt under denna pandemi?

– Testning räddar liv. Det tillåter även asymptomatiska individer att självisolera och förhindra spridning av sjukdomar och söka behandling tidigare under infektionen. Det möjliggör också initiativ som kontaktspårning och övervakning av kluster, som är viktiga för att hålla samhället öppet och fungera utan fullständiga låsning.

Vad tror ni är viktigast att fokusera på inom den närmsta framtiden?

– Förbättringav testkvalitet, prisvärdhet och tillgänglighet så att vi kan hålla samhället i funktion tills det är slut på denna pandemi – och se till att vi är beredda på nästa.

Vad strävar ni efter att uppnå med ABC Labs?

– Just nu är fokuserar vi mycket på att stödja Folkhälsomyndigheten och regionerna i den nationella strategin mot COVID-19. Efter pandemin kommer vi att använda vår infrastruktur för automatiserad laboratorieanalys, och nätverk av offentliga och privata vårdgivare, för att skapa nya diagnostiska produkter med tonvikt på hemprovtagning och kontinuerlig övervakning av kroniska sjukdomar, särskilt i partnerskap med telemedicinföretag.

Så Ola, vi kan ju prata i timmar om detta, men ur din synvinkel, vart går vi härifrån?

– Vi måste fortsätta testa, hålla avståndet och ha tålamod för att vaccinet ska komma.

Hur ser världen ut 2022?

– Vi kommer ha passerat covid 19, där vi har uppnått flockimmunitet och skydd med vaccination, men vi kommer att vara vaksamma och redo för covid –23.

Vad fokuserar ni på just nu? Vad är ert nästa steg?

Vi har precis släppt vår BETA-version globalt och fokuserar nu på att fånga upp lärdomarna och produktiterera så att vi får till rätt “market fit”. Vi har också precis inlett ett samarbete med Hedda Hela Livet för att utvidga deras fysiska erbjudande digitalt till postpartumsupport. Vi utvecklar några nya coola funktioner för vår offentliga lansering i sommar och vi har precis börjat prata med investerare inför vår kommande Seed-runda. 

Vilka har varit de största utmaningarna och hur (om) har du övervunnit dem?

Den största utmaningen är att balansera fokus och vision. Det finns så många saker som behöver fixas när det gäller kvinnlig hälsa men du måste börja någonstans. Vi har en tydlig vision om att skapa en global kvinnohälsolösning men det är viktigt att ha ett tydligt systematiskt förhållningssätt och arbeta dig dit. 

Hur tänker ni kring finansiering? Vilken strategi har ni tillämpat hittills?

Vi har valt våra investerare med omsorg eftersom en tidig investerare kan göra så att en startup “make it or break it”. Vi valde en blandning av impact-, tech- och HealthTech-investerare som var i linje med våra värderingar, kompletterar våra färdigheter och som  kan hjälpa oss att skala snabbare. 

Som avslutning, vad är era huvudsakliga lärdomar som entreprenörer?

Lita inte på gamla sätt att göra saker, skapa något som fungerar för dig och som du tror på och kör med det.

ABC Labs

Norrsken och Nordea – förnyat partnerskap

Norrsken stöttar entreprenörer som löser våra största utmaningar, såsom fattigdom, svält, miljöfrågor, mental hälsa och integration. Norrsken stöttar genom att driva Norrsken House  (en samlingsplats och ett ekosystem i Stockholm med 450 impact-techentreprenörer) och en miljardstor VC-fond.

Sedan 2018 har Nordea varit huvudpartner till Norrsken House och vi stöttar dagligen medlemmarna med vår rådgivning, expertis och vårt nätverk av storkunder och investerare. Norrsken och Nordea har nu förnyat partnerskapet till 2024.