Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

2022-06-23 15:06

Ny grön finansieringsmöjlighet för fastighetsbolag

Grön värdepappersfinansiering från Nordea är ett attraktivt alternativ för svenska fastighetsbolag som vill använda sina värdepappersportföljer för att skaffa kortfristigt kapital till gröna projekt.
Potted plants on balcony against building in Milan, Italy

Nu kan Nordea erbjuda fastighetsbolag ett nytt effektivt sätt att finansiera sina gröna initiativ: grön värdepappersfinansiering.

Värdepappersfinansiering har länge varit ett  smidigt, konkurrenskraftigt och flexibelt sätt för företag att skaffa finansiering. Företag med likvida tillgångar i form av aktier, obligationer och andra börsnoterade värdepapper kan använda dessa tillgångar i utbyte mot kortfristigt kapital. Den här finansieringstypen har varit särskilt relevant i fastighetssektorn där ägarna ofta har investmentbolag med aktier som de använder som säkerhet för andra investeringar.

Nordea är nu bland de första bankerna att erbjuda grön värdepappersfinansiering och stärker därmed sin ledande ställning inom grön finansiering. Om ett företag behöver kapital till  ett grönt projekt eller en grön investering kan värdepappersfinansiering användas för att få grön finansiering.

Peter Dalmalm, chef för Nordea Business Banking Sverige, är glad över att kunna erbjuda ytterligare ett alternativ för kunder som vill bli mer hållbara.

”Gröna finansieringsalternativ är ett ämne som kommer upp i de flesta kundsamtal i dessa dagar. Intresset för hållbarhet är verkligen stort. Det är jättebra att vi har ett erbjudande som bidrar till både Nordeas och våra kunders omställning till en mer hållbar framtid”, säger han.

 
Det är jättebra att vi har ett erbjudande som bidrar till både Nordeas och våra kunders omställning till en mer hållbar framtid.

Peter Dalmalm, chef för Nordea Business Banking Sverige

”Ett flexibelt lättviktsalternativ”

Fastighetssektorn har länge varit en föregångare inom hållbar finansiering. Miljö- och energiklassningen av byggnader gör det enkelt för fastighetsbolagen att definiera vad som är grönt. Hållbarhet har också gynnat fastighetsbolagens affär eftersom det ger intäkter att möta kundernas efterfrågan samtidigt som man kan spara kostnader på energi och material.

”Alla bygger grönt i fastighetsbranschen”, säger Patrik Svensson, chef för Business Banking Västsverige och Business Banking Real Estate Sverige. ”Och då passar grön finansiering som hand i handske”.

Sina Kazemi jobbar i Nordeas säljteam för värdepappersfinansiering i Sverige. Han tillägger att grön värdepappersfinansiering är ett bra komplement till annan grön finansiering, till exempel gröna och hållbarhetslänkade obligationer. För företag som inte har den administration som krävs för att emittera en grön obligation kan grön värdepappersfinansiering vara ett smidigt sätt att skaffa kapital.

”Det är ett flexibelt lättviktsalternativ för grön finansiering och ett bra sätt att använda en värdepappersportfölj så att den gagnar andra delar av verksamheten”, säger Kazemi.

Gemensamma mål

Ramverket för grön värdepappersfinansiering är knutet till Nordeas eget ramverk för gröna obligationer. Ett företag som söker finansiering för ett grönt projekt eller en grön investering lämnar dokumentation om projektet till Nordea. Sedan fastställer Securities Finance och Group Sustainability om projektet uppfyller kriterierna för någon av de sex kategorier som finns i Nordeas ramverk, till exempel förnybar energi, gröna byggnader och gröna transporter.

Kunden får en grön finansieringsprodukt och samtidigt växer Nordeas portfölj med gröna obligationer.

Nordea har inlett sin egen klimatresa och har åtagit sig att nå nettonollutsläpp senast 2050. Som Nordens största finanskoncern har Nordea också en viktig möjlighet och ett viktigt ansvar att snabba på omställningen genom våra kunder, bland annat genom att hjälpa dem med finansiering.

”Vi har alla samma mål, att bli koldioxidneutrala”, säger Svensson. ”Så vi måste vara fullutrustade som bank med alla produkter som behövs för den här resan. Grön värdepappersfinansiering är ett jättebra exempel.”

Vill du veta mer om Nordeas gröna värdepapperslån?

Hör av dig till oss! 

Sverige
Sina Kazemi
+46 721432207

Camilla Nydahl
+46 766957546

International
Blair Richmond
+46 790607345

Danmark
Martin Sørby
+45 23424735

Camilla Nydahl
+46 766957546

Norge
Martin Jansson
+4798603069

Finland 
Kristofer Heinl
+46 790620333

Insikter
Hållbarhet
ESG