2023-07-19 17:02

Prinsparets Stiftelse ny förmånstagare till Nordea Ideell Aktiefond – För alla barns möjlighet att få vara sig själva

Prinsparets Stiftelse blir ny förmånstagare till Nordea Ideell Aktiefond, i linje med Nordeas arbete för att ge barn och unga kunskaper som senare i livet gör det möjligt att förverkliga mål och drömmar. Stödet från fonden kommer att användas i Stiftelsens verksamhet för att främja barn och ungas möjlighet att vara sig själva.
Nordea open prinsparets stiftelse

Prinsparets Stiftelse blir från och med den 15 augusti 2023 ny förmånstagare till Nordea Ideell Aktiefond. Stiftelsen bildades i samband med Prinsparets bröllop 2015 och har två verksamhetsområden; Trygghet på nätet och läsfrämjande med fokus på dyslexi. Med stödet från andelsägarna i Nordea Ideell Aktiefond kan Stiftelsens arbete breddas och intensifieras.

”Vi är otroligt glada för att Nordea har valt Prinsparets Stiftelse som förmånstagare. Vi arbetar båda aktivt för att bidra till en positiv samhällsutveckling. Stödet från Nordea Ideell Aktiefond ger oss möjlighet att ännu tydligare fokusera på vårt uppdrag – att skapa förutsättningar för att alla barn och unga ska få vara sig själva”, säger Kim Waller, generalsekreterare på Prinsparets Stiftelse.

Medlen kommer användas i Stiftelsens verksamhet med fokus på ”Det stora äventyret”, ett läsfrämjande initiativ som vänder sig till föräldrar, lärare och barn för att inspirera till läslust och sprida kunskap om dyslexi genom att skapa nyfikenhet för bokstäver, ord och språk.

Valet att göra Prinsparets Stiftelse till förmånstagare är i linje med Nordeas arbete för att ge barn och unga kunskaper som senare i livet gör det möjligt att förverkliga sina mål och drömmar. Sedan 2008 genomför Nordea Ekonomipejl, en föreläsning i privatekonomi för barn och unga, och Matteutmaningen, som inspirerar barn till det roliga med matematik.

”I vårt arbete med Ekonomipejl och Matteutmaningen upplever vi att engagemanget för barn och ungas förutsättningar är något som många delar. Vi är glada över att få sätta ljuset på Stiftelsens viktiga arbete här på Nordea Open och att genom Nordea Ideell Aktiefond kunna erbjuda en möjlighet att spara för sin egen och alla barns framtid på samma gång”, säger Per Långsved, Sverigechef på Nordea och chef för Nordeas privatmarknad i Sverige.

Maria Rengefors är fondchef på Nordea Sverige. ”Nordea vill vara en positiv kraft i samhället där vi verkar och vårt samhällsengagemang har länge varit en naturlig del av vår verksamhet”, säger hon och fortsätter: ”Jag vill rikta mig direkt till alla er som har valt att spara i Olympiafonden och vars sparande nu fortsätter i Nordea Ideell Aktiefond och säga ett stort tack. Att ni valt att avstå en del av ert sparande har stärkt Sveriges olympier under många år. Nu hoppas jag att ni känner lika starkt för att bidra till att barn i hela Sverige får en ökad läslust och stärkt självförtroende – på och utanför nätet."

Läs mer om Nordea Ideell Aktiefond.

Läs mer om Prinsparets Stiftelse.

Läs mer om Nordeas samhällsengagemang.

Se intervju med Maria Rengefors, Kim Waller och Per Långsved

Stiftelse sedan 2015

Om Prinsparets Stiftelse

  • Bildades 2015 i samband med Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias bröllop.
  • Verkar för att alla barn och unga ska ha möjlighet att vara sig själva.
  • Har två verksamhetsområden: trygghet på nätet och initiativ med fokus på dyslexi.
  • Ny förmånstagare till Nordea Ideell Aktiefond.

Om Nordea Ideell Aktiefond

  • En aktivt förvaltad fond som främst placerar på den svenska aktiemarknaden.
  • 0.75% av fondförmögenheten delas varje år ut till fondens förmånstagare.
  • Tidigare Olympiafonden med Sveriges Olympiska Kommittee som förmånstagare.
Events
Om oss