Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

2021-03-25 23:32

Risk för inflation större än på länge

Chockhöjda fraktpriser, rekordhöga metallpriser och stigande livsmedelspriser luktar inflation och högre räntor. Samtidigt är Riksbanken tydlig med att penningpolitiken förblir expansiv länge ännu.
chefekonom-annika-winsth

Räntebotten är passerad. Vaccin och extremt expansiv politik öppnar för ett ordentligt uppstuds av konjunkturen. Hushållen har kunnat bygga upp stora sparbuffertar under pandemin som de sannolikt är benägna att använda när restriktionerna lättar. Det samtidigt som det finns ett ökat pristryck från brist på många olika insatsvaror och fraktproblem runt om i världen.

Men det finns även en del som talar för att inflationstrycket endast stiger tillfälligt och därmed inte driver på en ränteuppgång framöver. Centralbanker runt om i världen, så även Riksbanken, är tydliga med att de ämnar att föra en expansiv politik länge ännu. Dels räknar de med att inflationen faller tillbaka under andra halvåret, dels vill de se en tightare arbetsmarknad innan de stramar åt ekonomierna.

Det talar för att räntekurvan fortsätter att branta, det vill säga räntor med längre löptid stiger mer än de med kort löptid. Under en tid har svenska bostadsräntor med kort löptid legat högre än de med längre, vilket är ovanligt. Det gapet krymper nu då räntor med längre löptid stiger i takt med återhämtningen.

Det är svårt att uppskatta inflationstrycket i normala fall och under pandemin har det varit extra svårt. Restriktionerna har tvingat oss att välja bort viss konsumtion som har ersatts med annan, vilket gör det svårt att mäta och jämföra. Trots det kan vi konstatera att risken för inflation är större än på länge.

Än så länge tycks centralbankerna komfortabla, men finansmarknadernas aktörer är mer bekymrade och i en sådan miljö är det klokt att åtminstone vara vaksam och förberedd på att ränteläget kan komma att se annorlunda ut. 

Det går inte att utesluta att inflationen överraskar på uppsidan även under hösten och att räntorna därmed stiger mer än vad som ligger i prognoserna. För hushåll som vill ha koll på sina räntekostnader är det läge att se över sina bolån. Risken är att bostadsräntor med längre löptid höjs inom kort och önskar man binda delar av sina lån är det klokt att ta höjd för det.

Annika Winsth/chefekonom

  2021-03-25 3 mån dec-21 dec-22
Reporäntan 0,00 0,00 0,00 0,00
Boränta Nordea        
3 mån 2,39 2,45 2,45 2,45
2 år 1,75 1,85 1,95 1,95
5 år 1,69 1,95 2,05 2,10

News topic

Economic Outlook
Privatekonomi