Rörlig eller bunden boränta – vad passar dig bäst?

Ingela Gabrielsson

2022-09-27 11:57

Riksbanken höjde återigen styrräntan vid sitt möte den 20 september, denna gång till 1,75 procent och det är nu helt tydligt att vi måste vänja oss vid ett högre ränteläge. Anledningen till Riksbankens höjning är den höga inflation vi har nu (9 procent i augusti) med prisökningar inom många olika områden som följd. Det kräver att vi alla har koll på våra utgifter så att lönen räcker till. För alla med bolån blir det centralt att ta ställning till vilken typ av boränta som passar bäst och hur man kommer fram till det. Men hur ska de som ännu inte valt boränta tänka?

Vad innebär rörlig och bunden ränta?

En rörlig boränta gäller i tre månader och sedan bestäms den på nytt var tredje månad och anpassas efter marknadsräntan. Det betyder att din boränta kan ändras var tredje månad och då även din räntekostnad. Om du väljer att ha rörlig ränta gör du ett flexibelt val och du kan alltid binda räntan om du tror att det skulle passa dig bättre.

En bunden boränta är en fast bestämd ränta som gäller under en viss bestämd tid som du väljer. Den kan som kortast vara ett år och som längst åtta år. Genom att välja bunden boränta vet du exakt hur mycket du ska betala i ränta varje månad under den valda tidsperioden. Du gör ett tryggt val.

Det finns också en tredje möjlighet och det är att dela upp ditt lån i flera delar och ha en del med rörlig ränta och en del med bunden. Eller varför inte i tre delar? Då kan du fortfarande ta del av den rörliga räntans förändring samtidigt som du har trygghet i den del av lånet som är bundet. Då får du en balanserad räntelösning.

Vad passar dig bäst?

Den rörliga räntan har varit lägst om man ser tillbaka på räntornas utveckling. Men det är inte säkert att rörlig ränta är det som passar dig bäst. Det finns andra viktiga faktorer att värdera inför ett räntebeslut.

Vet du att flyttlasset går inom ett år då är den rörliga räntan ett givet val. Planerar du att bo kvar ett antal år så finns det andra aspekter att ställning till. Det är till exempel hur intresserad du är av räntefrågan. Är du intresserad och har goda marginaler i din ekonomi kan rörlig ränta passa bra, men vill du helst slippa tänka på frågan och dessutom har mindre marginaler i din ekonomi så är bunden ränta det bästa valet.

Sist men inte minst – oavsett vilket ränteval du gör, se över dina utgifter och din buffert. Fyll på din buffert med ett automatiskt månadssparande för att kunna möta kommande kostnader. Har du ännu inte sparat till en buffert är det inte för sent att börja, men gör det helst redan idag.

Tips för en mer hälsosam privatekonomi

En hälsosam privatekonomi handlar om att skapa balans, och varje ny fas i livet påverkar din ekonomi. Här har vi samlat tips för att du ska kunna skapa en sund privatekonomi du mår bra av.

Tycker du också att våra unga behöver lära sig mer om privatekonomi för att stå bättre rustade när de lämnar skolan? Nordea engagerar sig genom sitt program Ekonomipejl där vi kommer ut i skolorna och delar med oss av vår kunskap i vardagsekonomi.

Du kan läsa mer om det och anmäla ditt intresse på www.nordea.se/ekonomipejl.

Nordea håller också kundträffar i digital coachning för att hjälpa alla som vill komma igång med digitala banktjänster. På nordea.se kan du läsa mer.

Privatekonomi