Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Så fungerar ditt Investeringssparkonto

Ingela Gabrielsson

2021-06-16 11:07

De senaste veckorna har debattens vågor gått höga på grund av ett förslag om att höja skatten på ISK-sparandet. Men vad är ett Investeringssparkonto och hur fungerar det?

ISK står för:

I = Investerings

S= Spar

K= Konto

ISK är en förkortning som helt enkelt betyder sparande och investeringar på ett och samma konto med en löpande beskattning. Avsikten med kontot, som infördes 2012, är att förenkla och uppmuntra sparande i aktier, fonder och andra värdepapper utan fastna i krångliga deklarationer när man köper och säljer.

Du kan enkelt månadsspara in på ditt ISK. Du kan köpa och sälja, göra omplaceringar och ta ut dit sparande från kontot utan att du behöver deklarera det på egen hand. Det sparande som du har på kontot schablonbeskattas varje år automatiskt och du behöver inte tänka på det.

På kontot kan du spara till exempelvis till pension, kontantinsats till första lägenheten, till dina barn eller annat långsiktigt sparande.

Vad är det som föreslås?

Det som har lagts fram som förslag är ett tak för när schablonbeskattningen inte längre ska gälla. Vilken nivå taket skulle ligga på är inte preciserat i nuläget. Den årliga schablonskatten är låg jämfört med den skatt på avkastning av kapital som vi annars betalar, som är 30 % på vinsten. Om förslaget går igenom blir skatten högre på det sparande som ligger över taket. Schablonskatten betalas oavsett om du gör vinst eller förlust på ditt ISK.

Personligen anser jag att det inte är så lyckat att man förändrar förutsättningarna för sparandet. Det går emot avsikten med ISK - att göra det enklare att spara i aktier och fonder. Vi behöver klara, tydliga och stabila regler så att vi kan planera vårt sparande på lång sikt, till exempel till pensionen. När avdragsrätten för privat pensionssparande slopades så var det just ISK som rekommenderades som ett bra alternativ för fortsatt pensionssparande. Och det är en sparandeform som många har valt.

Så räknas skatten ut idag

Schablonskatten räknas på det värde som du har i ditt ISK multiplicerat med statslåneräntan plus en procentenhet. Det belopp du då räknar fram beskattas sedan med 30  %. Eftersom statslåneräntan under en period legat på minus används ett golv för schablonberäkningen som är 1,25 %.

Exempel:

Värde på ISK: 100 000 kronor

Underlag för kapitalskatt 30 %: 100 000 kronor X 1,25 % = 1 250 kronor

Slutlig skatt: 1 250 X 30 % = 375 kronor

Vad ska vi göra med vårt sparande?

Att spara i ISK är fortfarande fördelaktigt så länge räntorna är låga, och det är ännu så länge också osäkert om det ens blir några förändringar. I nuläget finns därför inga starka skäl till att lämna ISK. Vi följer utvecklingen och hur det påverkar ditt sparande och lär återkomma till frågan snart igen.

Ingela Gabrielsson, privatekonom

Välkommen till min blogg om privatekonomi och allt som hör därtill! Här ger jag min syn på hur din privatekonomi påverkas av det som händer i samhället och ger tips om hur du får en bättre privatekonomi genom livet. 

Tycker du också att våra unga behöver lära sig mer om privatekonomi för att stå bättre rustade när de lämnar skolan? Nordea engagerar sig genom sitt program Ekonomipejl där vi kommer ut i skolorna och delar med oss av vår kunskap i vardagsekonomi.

Du kan läsa mer om det och anmäla ditt intresse på www.nordea.se/ekonomipejl.

Privatekonomi